Умови

Положення про конкурс студентських робіт (далі – Положення) визначає мету проведення конкурсу, умови участі у конкурсі, порядок його проведення, вимоги до конкурсних робіт, порядок їх оцінювання, нагородження переможців, а також підстави для дискваліфікації учасників.

1. Загальні положення

1.1. Конкурс студентських робіт (далі – конкурс) проводиться ТОВ «Текслінк» (далі – ТЕКСЛІНК) та Асоціацією податкових радників (далі – АПР) серед студентів юридичних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та молодих фахівців, стаж роботи за юридичною чи економічною спеціальністю не перевищує 3 роки (далі – конкурсанти)

1.2. Згідно з умовами та порядком проведення конкурсу, визначаються переможці конкурсу, яким надаються призи, передбачені даним Положенням.

1.3. Метою проведення Конкурсу є:

 • сприяння інтересу конкурсантів до вивчення податкового права;
 • розвиток професійних навичок, поглиблення знань у сфері оподаткування та тестування особистого та творчого потенціалу Студентів;
 • відзнака талановитих конкурсантів, які цікавляться питаннями оподаткування та перемогли у Конкурсі, цінними призами.

 

3. Вимоги до Учасників Конкурсу

3.1. Брати участь у конкурсі можуть особи, які навчаються на юридичних або економічних спеціальностях вітчизняних вищих навчальних закладах будь-якої форми навчання, та особи, які мають вищу освіту за вищевказаними спеціальностями, стаж роботи яких становить не більше трьох років (далі – Конкурсанти).

3.2. Конкурсант може взяти участь у конкурсі незалежно від рівня академічної успішності, наявності рекомендацій деканату, вченої ради, кафедр, отримання державних або інших видів стипендій, заохочень, рівня доходів тощо.

3.3. З метою забезпечення об'єктивності проведення конкурсу до участі у ньому не допускаються Конкурсанти, які:

 • перебувають у трудових чи цивільно-правових відносинах з ТЕКСЛІНК; та/чи є близькими родичами (батько/мати, син/дочка, рідний брат/сестра, чоловік/дружина) осіб, які перебувають у трудових чи цивільно-правових відносинах з ТЕКСЛІНК.
 • входять до керівних органів молодіжного крила АПР.

3.4. Кількість учасників конкурсу не обмежується.

 

4. Порядок участі у конкурсі.

4.1. Конкурс проводиться з 4 вересня 2017 року по 1 березня 2018 року. Оголошення результатів проводиться 15 березня 2018 року.

4.2. Для участі в конкурсі Конкурсанти заповнюють анкету за мережевою адресою в домені http://taxlink.ua/ua/work, та загружають за цією ж адресою конкурсну роботу у форматі Word із назвою файлу "ПРІЗВИЩЕ ІМ´Я ПО-БАТЬКОВІ. Конкурсна робота";

4.3. Вимоги до Конкурсної роботи:

4.3.1. Конкурсна робота оформлюється у формі статті.

4.3.2.Тематика конкурсної роботи – проблеми оподаткування. Конкретну тему Конкурсант обирає самостійно.

4.3.3. Конкурсна робота повинна бути написана українською мовою.

4.3.4. Оформлення конкурсної роботи:

 • Формат файлу: Word (doc., docx.)
 • Формат паперу: А4
 • Шрифт: Times New Roman
 • Розмір шрифту: 12
 • Відступи від країв: 1,5 см
 • Відстань між рядками: 0pt
 • Обсяг конкурсної роботи: 6-20 тисяч знаків.

4.4. Конкурсна робота публікується за мережевою адресою в наступному домені: http://taxlink.ua/ua/work

 

5. Порядок визначення переможців.

5.1. Кожна конкурсна робота оцінюється Конкурсною комісією ТЕКСЛІНК, Конкурсною комісією АПР, а також бере участь в голосуванні серед зареєстрованих користувачів сайту taxlink.ua за найкращу роботу.

5.2. Конкурсні комісії оцінюють конкурсні роботи за 100-бальною системою шляхом присудження кожній конкурсній роботі оцінки від 1 (найнижчий бал) до 100 (найвищий бал) шляхом комплексного аналізу конкурсних робіт на предмет дотримання вимог до конкурсних робіт:

 • Актуальність обраної теми
 • Повнота, коректність, а також кількість та переконливість юридичних, податкових та, за наявності, бухгалтерських аргументів (обставин);
 • Вміння тлумачити та аналізувати податкове законодавство та угоди про уникнення подвійного оподаткування, а також використовувати правові та податкові концепції та принципи, підзаконні акти Державної фіскальної служби та судові рішення;
 • Вміння доступною та простою мовою викладати та передавати складні юридичні та податкові концепції та суть законодавчих норм;
 • Вміння використовувати мінімальну кількість слів для передачі максимальної кількості корисної інформації по суті;
 • Логічність та організація інформації та аргументів, а також відсутність внутрішніх протиріч між різними частинами конкурсної робити та окремими аргументами;

Конкурсні комісії мають право зняти бали з конкурсної роботи у кожному з наступних випадків:

 • невідповідність конкурсних робіт вимогам, що передбачені пп. 4.3. цього Положення
 • наявність великої кількості орфографічних та лексичних помилок;
 • грубі податкові та юридичні помилки, що включають, зокрема, посилання на нормативний акт, який втратив чинність чи ще не набув чинності; посилання на положення нормативного акту чи міжнародної угоди, що не стосується суті конкурсного завдання, тощо;
 • неправильне тлумачення норми закону чи міжнародної угоди.

 

 

Конкурсна комісія може дискваліфікувати Конкурсанта у наступних випадках:

 • ненадання всіх необхідних документів, передбачених пп. 4.2 цього Положення, та/чи ненадання відомостей чи надання неправдивих відомостей при заповненні анкети Конкурсанта;
 • подання для участі у Конкурсі конкурсної роботи, що не була виконана Конкурсантом самостійно, чи роботи, авторство якої повністю чи частково належить іншій особі;

Комісії оцінюють конкурсні роботи з 1 березня 2018 року по 14 березня 2018 року.

5.3. Голосування за найкращу роботу проводиться серед зареєстрованих користувачів ТЕКСЛІНК. Кожен користувач може віддати не більше одного голосу за одну конкурсну роботу. Кількість різних конкурсних робіт, за які користувач може віддати голос – необмежена.

Голосування серед користувачів проводиться за мережевою адресою в наступному домені: http://taxlink.ua/ua/work.

Голосування триває з 00 годин 01 хвилини 1 вересня 2017 року по 23 годину 59 хвилин 14 березня 2018 року.

5.4. Оголошення переможців відбудеться 15 березня 2018 року.

5.4.1. Переможцем конкурсу студентських робіт за версією ТЕКСЛІНК є Конкурсант, конкурсна робота якого отримала найбільшу кількість балів при оцінюванні конкурсною комісією ТЕКСЛІНК. Якщо за результатами оцінки декілька Конкурсних робіт отримали рівну кількість балів, переможець визначається серед них голосуванням членів конкурсної комісії.

5.4.2. Переможцем конкурсу студентських робіт за версією АПР є Конкурсант, конкурсна робота якого отримала найбільшу кількість балів при оцінюванні конкурсною комісією АПР. Якщо за результатами оцінки декілька Конкурсних робіт отримали рівну кількість балів, переможець визначається серед них голосуванням членів конкурсної комісії.

5.4.3. Переможцем конкурсу студентських робіт за версією користувачів ТЕКСЛІНК є Конкурсант, конкурсна робота якого отримала найбільшу кількість голосів під час проведеного, згідно пункту 5.3. цього Положення, голосування. Якщо за результатами голосування декілька Конкурсних робіт отримали рівну кількість голосів, переможець визначається серед них, загальним рішенням конкурсних комісій.

5.5. Переможці Конкурсу отримують наступні призи:

5.5.1. Переможець конкурсу студентських робіт за версією ТЕКСЛІНК – планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 16Gb LTE, а також річну підписку на сайт taxlink.ua.

5.5.2. Переможець конкурсу студентських робіт за версією АПР – зовнішній накопичувач HDD SiliconPower 1Tb 2.5" Armor A30, а також річну підписку на сайт taxlink.ua.

5.5.4. Переможець конкурсу студентських робіт за версією користувачів ТЕКСЛІНК – фітнес-трекер Nokia Go Black, а також річну підписку на сайт taxlink.ua.

5.6. За рішенням конкурсних комісій, інші Конкурсанти, які не стали переможцями, але показали високий рівень знань при написанні конкурсної роботи, можуть бути нагороджені набором із серії книг податкових студій компанії Jurimex.

 

6. Заключні положення.

6.1. Надсилаючи конкурсну роботу, Конкурсант тим самим підтверджує, що:

·                ознайомився з передбаченими умовами Правил користування і  Додатками у повному обсязі до початку використання Блогу та його функціональних можливостей;

·                приймає всі умови Положення про проведення конкурсу у повному обсязі без будь-яких вилучень, застережень і обмежень з боку Конкурсанта і зобов’язується їх дотримуватись.

6.2. Приймаючи участь в Конкурсі, конкурсант погоджується і надає ТЕКСЛІНК безоплатну, невиключну, вільну від роялті ліцензію на використання надісланих статей та інших об’єктів інтелектуальної власності, усіма способами, визначеними статтею 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

6.3. Конкурсант надає ТЕКСЛІНК дозвіл на використання його статті одночасно з її публікацією (завантаженням) за мережевою адресою в наступному домені: http://taxlink.ua/ua/work, на весь строк дії авторського права, встановлений чинним законодавством, та без обмеження територією дії таких прав.

6.4. Надаючи свої Персональні дані, Конкурсант дає ТЕКСЛІНК свою добровільну згоду на обробку і використання своїх Персональних даних згідно зі статтями 2, 11 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (надалі – «Закон» № 2297-VI), у цілях, визначених цим Положенням, а також у цілях просування ТЕКСЛІНК своїх послуг різними способами, в тому числі шляхом здійснення автоматизованого накопичення і зберігання у базах даних, аналізу Персональних даних, а також на їх передачу третім особам і транскордонну передачу, без обмеження терміну дії. Відповідно до ст. 8 Закону № 2297-VI дана згода може бути відкликана.

6.5. Положення про проведення конкурсу може бути змінене організаторами без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Положення про проведення конкурсу набуває чинності з моменту розміщення за мережевою адресою в наступному домені: http://taxlink.ua/ua/work. Конкурсант несе відповідальність за періодичний перегляд та ознайомлення з Положенням про проведення конкурсу.