Перелік учасникiв

ПЕРЕЛІК учасникiв
Дата
Голосiв
2 Жанна Коваленко
Правові засади адміністрування податків в Україні
22.10.2017
2
Розкрито сучасний стан та висвітлено актуальні проблеми правового регулювання адміністрування податків в Україні. Визначено його співвідношення із зарубіжним досвідом. Запропоновано шляхи підвищення ефективності механізму правового регулювання адміністрування податків. Розроблено комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення правового регулювання адміністрування податків в Україні.
3 Катерина Холявко
ТОРГОВЕЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З ЄС: ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПІДХОДІВ ДО НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
17.12.2017
0
У статті розглянуто особливості зовнішньої торгівлі України з ЄС. Досліджено категорію непрямих податків як важливої складової наповнення Державного бюджету. Визначено характерні риси непрямого оподаткування в країнах ЄС. Проаналізовано Угоду про Асоціацію України та ЄС у частині непрямого оподаткування. Вироблено рекомендації щодо усунення диспропорцій у непрямому оподаткуванні України та ЄС.