Лист Національного банку України № 27-0006/3362 від 11.05.2017 щодо практичного застосування положень нормативно – правових актів про припинення (призупинення) діяльності відокремлених підрозділів банків

Щодо практичного застосування положень нормативно – правових актів про припинення (призупинення) діяльності відокремлених підрозділів банків

...

Департамент ліцензування

Банкам України

У зв'язку із численними запитами щодо практичного застосування положень нормативно-правових актів про припинення (призупинення) діяльності відокремлених підрозділів банків Національний банк України (далі - Національний банк) повідомляє таке.

Відповідно до ст. 23 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки) банк зобов'язаний повідомити Національний банк про прийняття уповноваженим органом банку рішення про закриття відокремленого підрозділу в семиденний строк після прийняття такого рішення та про фактичне припинення його діяльності - у триденний строк. Національний банк включає відомості про відокремлені підрозділи банку до Державного реєстру банків на підставі письмового повідомлення банку.

Главою 4 розділу VII Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку від 08.09.2011 № 306 (далі - Положення № 306), деталізовано порядок реалізації вказаних норм Закону про банки.

Зокрема, встановлено порядок інформаційної взаємодії банку та Національного банку з приводу закриття відокремлених підрозділів банків із припиненням їх діяльності, а також тимчасового призупинення діяльності відокремлених підрозділів банків та відновлення їх діяльності.

Постановою Правління Національного банку "Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів" від 13.02.2017 р. № 10 (далі - Зміни № 10) Положення № 306 доповнено нормою, яка додатково врегульовує порядок тимчасового призупинення діяльності філій/відділень на підставі рішення уповноваженого органу банку. Таке тимчасове призупинення не повинно тривати більше ніж шість місяців. На строк тимчасового призупинення та після відновлення діяльності місцезнаходження та найменування такої філії/відділення залишаються незмінними.

При відновлені діяльності філій/відділень, діяльність яких була тимчасово призупинена до набрання чинності Змінами № 10, необхідно керуватися нормами діючої редакції Положення № 306. Банкам слід вжити заходів щодо відновлення діяльності підрозділів у строк, не пізніше закінчення шестимісячного строку з дня набрання чинності Змінами № 10, для чого прийняти відповідне рішення. Зміна місцезнаходження та/або найменування підрозділів, діяльність яких було тимчасово призупинено, не допускається. Якщо з огляду на певні обставини відновлення діяльності на таких умовах недоцільне чи неможливе, банку необхідно прийняти рішення про закриття цих філій/відділень та припинення їх діяльності, про що проінформувати Національний банк згідно з Положенням № 306.

Передбачений Змінами № 10 граничний шестимісячний строк призупинення діяльності підрозділів не поширюється на відокремлені підрозділи банків, діяльність яких була призупинена відповідно до постанови Правління Національного банку від 06 серпня 2014 року № 466 "Про призупинення здійснення фінансових операцій".

 Заступник Голови К. В. Рожкова

close icon
Структура документа
Лист Національного банку України № 27-0006/3362 від 11.05.2017 щодо практичного застосування положень нормативно – правових актів про припинення (призупинення) діяльності відокремлених підрозділів банків

Щодо практичного застосування положень нормативно – правових актів про припинення (призупинення) діяльності відокремлених підрозділів банків

Замовити персональну презентацію