Лист Національного банку України № 40-0005/26287 від 07.04.2017 щодо практичного застосування окремих положень нормативно-правових актів Національного банку України під час здійснення валютно-обмінних операцій

Щодо практичного застосування окремих положень нормативно-правових актів Національного банку України під час здійснення валютно-обмінних операцій

...

У зв'язку із запитами банківської спільноти щодо практичного застосування окремих положень нормативно-правових актів Національного банку України під час здійснення валютно-обмінних операцій Національний банк України вважає за необхідне звернути увагу на таке.

Здійснення валютно-обмінних операцій регулюється Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502, зі змінами (далі - Інструкція N 502), яка надає право уповноваженим банкам (далі - банки), уповноваженим фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку (далі - фінансові установи) здійснювати валютно-обмінні операції без обмежень за сумою.

В той же час обмеження по сумі щодо операцій з продажу готівкової іноземної валюти або банківських металів одній особі в один операційний (робочий) день у межах одного/однієї банку/фінансової установи встановлені підпунктом 3 пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 13.12.2016 N 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (далі - Постанова N 410). Починаючи з 5 квітня 2017 року, відповідно до постанови Правління Національного банку України від 04.04.2017 N 30 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року N 410", зазначені операції дозволено здійснювати у сумі, що не перевищує в еквіваленті 150000 грн.

Водночас, пунктом 1 постанови Правління Національного банку України від 06.06.2013 N 210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою" (далі - Постанова N 210) установлено граничні суми розрахунків готівкою, зокрема між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня в розмірі 50000 (п'ятдесяти тисяч) грн.

Враховуючи вищевикладене, а також з огляду на предмет регулювання Постанови N 210, повідомляємо, що вимоги, цієї постанови, зокрема щодо обмеження щодо граничної суми розрахунків готівкою, не поширюються на валютно-обмінні операції, які здійснюються банками, фінансовими установами відповідно до Інструкції N 502, з урахуванням обмежень, установлених Постановою N 410.

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. В. Пономаренко

close icon
Структура документа
Лист Національного банку України № 40-0005/26287 від 07.04.2017 щодо практичного застосування окремих положень нормативно-правових актів Національного банку України під час здійснення валютно-обмінних операцій

Щодо практичного застосування окремих положень нормативно-правових актів Національного банку України під час здійснення валютно-обмінних операцій

Замовити персональну презентацію