Лист Національного банку України № 56-0007/57106 від 17.08.2017 щодо положення про застосування електронного підпису в банківській системі України

Щодо Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України

...

Повідомляємо, що постановою Правління Національного банку України від 14 серпня 2017 року № 78 затверджено Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України (далі - Положення).

Положенням визначені види електронного підпису, які застосовуються у банківській системі України, та встановлені вимоги щодо застосування кожного з видів електронного підпису.

Положення розроблене з метою створення умов для застосування безпаперових технологій під час надання банківських послуг, що сприятиме:

- підвищенню якості, зручності та швидкості обслуговування банками своїх клієнтів;

- зменшенню собівартості банківських продуктів.

Положення опубліковано 16.08.2017 на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Законодавство - Нормативно-правові та інші акти Національного банку України - Постанови Правління Національного банку України" (https://ba№k.gov.ua/docume№t/dow№load?docId=53735070) та набуло чинності 17.08.2017.

Заступник директора
Департаменту безпеки А. М. Кудін

close icon
Структура документа
Лист Національного банку України № 56-0007/57106 від 17.08.2017 щодо положення про застосування електронного підпису в банківській системі України

Щодо Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України

Замовити персональну презентацію