Лист Національного банку України № 27-0006/35500 від 17.05.2017 щодо капіталізації банків за спрощеною процедурою

Щодо капіталізації банків за спрощеною процедурою

...

Департамент ліцензування

Банкам України

29.04.2017 набрав чинності Закон України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" від 23.03.2017 № 1985-VIII (далі - Закон).

Статтею 3 Закону встановлені особливості капіталізації банку за спрощеною процедурою.

Згідно з Прикінцевими та перехідними положеннями Закону Національний банк України розробляє зміни до своїх нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність до Закону. Разом з тим, ураховуючи те, що банки повинні до 11.07.2017 забезпечити приведення розміру свого статутного капіталу у відповідність до вимог Національного банку, а також з огляду на численні запити банків щодо застосування Закону, до набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами Національного банку пропонуємо керуватись таким.

1. Щодо отримання попередньої згоди Національного банку

Згідно з частиною першою статті 3 Закону Банк має право здійснити капіталізацію за спрощеною процедурою за умови отримання на це попередньої згоди Національного банку України. Для отримання попередньої згоди банк подає Національному банку України визначені ним документи, що дають змогу зробити висновок про джерела походження коштів, які спрямовуватимуться на збільшення статутного капіталу.

Для отримання попередньої згоди Національного банку банк має подати такі документи:

1) клопотання за підписом голови правління банку про надання попередньої згоди на капіталізацію банку за спрощеною процедурою, у якому необхідно зазначити:

- інформацію про розмір запланованого збільшення статутного капіталу;

- перелік учасників/інвесторів, які мають намір взяти участь у капіталізації банку із зазначенням розміру їх внеску та участі унаслідок збільшення статутного капіталу банку;

2) щодо юридичних осіб - документи, що свідчать про наявність власних коштів та джерела їх походження у розмірі, достатньому для здійснення оплати акцій банку, визначені пунктом 23 глави 3 розділу I Положення про реєстрацію та ліцензування1 (для юридичних осіб, які мають намір придбати акції/паї банку в розмірі 1 і більше відсотків статутного капіталу без урахування його збільшення).

Юридична особа додатково подає повну інформацію про розмір власних коштів та джерела їх походження, за рахунок яких планується збільшення статутного капіталу, інформацію про фізичних осіб та контрагентів, від яких отримані кошти, які спрямовуються на збільшення статутного капіталу банку, про правочини, укладені з метою отримання відповідних коштів, та іншу інформацію, необхідну для встановлення джерел походження власних коштів у юридичної особи. Крім того, у цьому документі необхідно зазначати реквізити документів, якими підтверджується отримані кошти, а засвідчені копії відповідних документів повинні бути подані у складі пакета документів;

3) щодо фізичних осіб - документи, що свідчать про наявність власних коштів та джерела їх походження у розмірі, достатньому для здійснення оплати акцій банку, визначені пунктом 28 глави 3 розділу I Положення про реєстрацію та ліцензування (для фізичних осіб, які мають намір придбати акції/паї банку в розмірі 1 і більше відсотків статутного капіталу без урахування його збільшення).

У інформації фізичної особи про власні кошти та джерела їх походження зазначається повна інформація про розмір власних коштів та джерела їх походження, за рахунок яких планується збільшення статутного капіталу, про правочини, укладені з метою отримання відповідного доходу, інформацію про осіб, від яких отриманих дохід, та іншу інформацію, необхідну для встановлення джерел походження власних коштів у фізичної особи. Крім того, у цьому документі необхідно зазначати реквізити документів, якими підтверджується отриманий дохід, а засвідчені копії відповідних документів повинні бути подані у складі пакета документів;

4) документи, необхідні для ідентифікації цих осіб згідно з вимогами, визначеними пунктом 1.6 глави 1 розділу II Положення про реєстрацію та ліцензування, - у разі якщо капіталізація банку буде здійснюватися за рахунок коштів осіб, які набудуть істотної участі в банку, та нових учасників банку, які мають намір придбати акції/паї банку в розмірі 1 і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення, додатково необхідно подати.

Звертаємо увагу, що з огляду на положення статті 32 Закону України "Про банки та банківську діяльність" та Положення про реєстрацію та ліцензування для підтвердження джерел походження коштів Національний банк має право запитувати також додаткові документи та інформацію, у тому числі щодо джерел походження коштів у третіх осіб, від яких фізичні та юридичні особи отримали такі кошти.

2. Щодо погодження статуту банку у новій редакції

Згідно з пунктом 7 частини другої статті 3 Закону Національний банк України за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови приймає рішення про погодження статуту банку у новій редакції протягом трьох робочих днів з дня подання до Національного банку України відповідної заяви та пакета документів, визначеного цим пунктом. Ці документи повинні бути складені згідно з вимогами Положення про реєстрацію та ліцензування.

3. Щодо порядку розгляду та вимог до оформлення документів

Документи щодо капіталізації банку за спрощеною процедурою розглядаються Національним банком згідно з вимогами та у порядку, передбаченими Законом, Законом України "Про банки та банківську діяльність" та Положенням про реєстрацію та ліцензування.

Документи повинні бути складені та оформлені згідно з вимогами Положення про реєстрацію та ліцензування.

Додатково до документів у паперовій формі для прискорення їх розгляду відповідальним структурним підрозділами Національного банку необхідно подавати документи в електронному вигляді (далі - електронні копії документів).

Електронні копії документів мають створюватись у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів. Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

- формат готового файла - pdf;

- сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;

- файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;

- документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;

- роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.

Документи в електронному вигляді можуть подаватись на цифрових носіях або надсилатись засобами електронної пошти Національного банку.

Документи, що вже подавались до Національного банку, можуть повторно не подаватись, якщо вони подавались до Національного банку не раніше, ніж за три роки до дати подання пакета документів. Для врахування документів, що вже подавались раніше, у клопотанні банку необхідно зазначити, які саме документи необхідно врахувати із зазначенням їх реквізитів, та надати інформацію, у складі якого пакета документів вони вже подавались до Національного банку України.

1 Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затверджене постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 № 306 (далі - Положення про реєстрацію та ліцензування)

close icon
Структура документа
Лист Національного банку України № 27-0006/35500 від 17.05.2017 щодо капіталізації банків за спрощеною процедурою

Щодо капіталізації банків за спрощеною процедурою

Замовити персональну презентацію