Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 3074/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 12.07.2018 щодо правомірності ОСББ у статусі неприбуткової організації укладати договори на утримання будинку із орендарями нежитлових приміщень

Щодо правомірності ОСББ у статусі неприбуткової організації укладати договори на утримання будинку із орендарями нежитлових приміщень

...

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо правомірності ОСББ у статусі неприбуткової організації укладати договори на утримання будинку із орендарями нежитлових приміщень, а не з власниками, та керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Згідно з пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу і не є платниками податку, віднесені, зокрема, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ( пп. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Обов'язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами ( пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Отже, доходи (прибутки), отримані неприбутковою організацією від будь-якої діяльності, мають використовуватись виключно на реалізацію своєї статутної діяльності без розподілу таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

Правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об'єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захист їхніх прав та виконання обов'язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку визначаються Законом України від 29 листопада 2001 року № 2866-ІІІ "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (далі - Закон № 2866).

Відповідно до ст. 1 Закону № 2866 об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об'єднання) - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна; співвласники багатоквартирного будинку (далі - співвласники) - власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.

Статтею 6 Закону № 2866 встановлено, що об'єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках). Установчі збори об'єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових приміщень у такому будинку.

Відповідно до ст. 20 Закону № 2866 частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Таким чином, всі договори щодо внесків на утримання будинків та прибудинкових територій повинні укладатися лише з власниками квартир та нежитлових приміщень.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

close icon
Структура документа
Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 3074/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 12.07.2018 щодо правомірності ОСББ у статусі неприбуткової організації укладати договори на утримання будинку із орендарями нежитлових приміщень

Щодо правомірності ОСББ у статусі неприбуткової організації укладати договори на утримання будинку із орендарями нежитлових приміщень

Замовити персональну презентацію