Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 1108/Д/99-99-13-01-02-14/ІПК від 20.03.2018 щодо розгляду звернення

Щодо розгляду звернення

...

Державна фіскальна служба України розглянула письмове звернення фізичної особи - підприємця про отримання індивідуальної податкової консультації щодо оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем, у вигляді гранту, та в межах компетенції надає індивідуальну податкову консультацію.

Оподаткування доходів фізичних осіб - підприємців визначено ст. 177 розділу IV Податкового кодексу України (далі - Кодекс), п. 177.2 якої встановлено, що об'єктом оподаткування фізичної особи - підприємця на загальній системі оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

Відповідно до п. 177.8 ст. 177 Кодексу під час нарахування (виплати) фізичній особі - підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, суб'єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи фізичних осіб у джерела виплати, якщо фізичною особою - підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб'єкта підприємницької діяльності.

У разі якщо фізична особа - підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими Кодексом для платників податку - фізичних осіб (п. 177.6 ст. 177 Кодексу).

Щодо оподаткування гранту, отриманого фізичною особою - підприємцем платником єдиного податку, то необхідно зазначити наступне.

Пунктом 291.3 ст. 291 Кодексу визначено, що фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим гл. 1 р. XIV Кодексу, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ст. 292 Кодексу доходом фізичної особи підприємця - платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

До складу доходу, визначеного ст. 292 Кодексу, не включаються, зокрема, суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм ( пп. 4 п. 292.11 ст. 292 Кодексу).

Отже, у разі отримання фізичною особою - підприємцем коштів з бюджетів або державних цільових фондів (у тому числі в межах державних або місцевих програм), така сума коштів не включається до доходу фізичної особи – підприємця.

Водночас, оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, п. 162.1 ст. 162 якого передбачено, що платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Відповідно до пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 розділу IV Кодексу об'єктом оподаткування фізичної особи - резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються доходи, визначені п. 164.2 ст. 164 Кодексу.

Також, вказані доходи є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу передбачено ст. 165 Кодексу.

Крім того, згідно з пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

З метою уникнення неоднозначного тлумачення норм податкового законодавства в частині оподаткування доходів фізичних осіб необхідне детальне вивчення документів, які стосуються порушеного питання.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

close icon
Структура документа
Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 1108/Д/99-99-13-01-02-14/ІПК від 20.03.2018 щодо розгляду звернення

Щодо розгляду звернення

Замовити персональну презентацію