Лист Державної податкової служби України № 9969/71-12/15-1417 від 28.11.2012 щодо витрат на амортизацію

Про витрати на амортизацію

...

Державна податкова служба України з метою належної організації адміністрування податку на прибуток повідомляє про витрати на амортизацію основних засобів.

З набранням чинності Податкового кодексу України згідно п. 6 підрозділу 4 Розділу XX Перехідних положень для визначення переліку об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до п. 145.1 ст. 145 цього Кодексу з метою нарахування амортизації застосовуються дані інвентаризації, проведеної станом на 1 квітня 2011 року.

Вартість, яка амортизується, по кожному об'єкту основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів визначається як первісна (переоцінена) з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію, тощо, а також суми накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку на дату набрання чинності розділом III цього Кодексу.

Однак, різниця між залишковою вартістю за даними бухгалтерського обліку та податкового обліку складається, зокрема, за рахунок витрат на поліпшення основних фондів, які в податковому обліку згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР (далі - Закон № 334) в розмірі, що не перевищують 10 відс. сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок звітного періоду, відносились до складу валових витрат (п.п. 5.2.10 п. 5.2 ст. 5), а в бухгалтерському обліку збільшували вартість відповідної групи основних фондів.

Так, відповідно до п. 14 П (С) БО № 7 " Основні засоби" , затвердженого наказом МФУ від 27.04.2012 р. № 92, зареєстрованого у Мін'юсті України 18.05.2000 р. за № 288/4509, сума витрат на поліпшення об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо) збільшує їх первісну вартість.

Таким чином, при визначенні вартості об'єктів основних фондів станом на 01.04.2011 року не враховуються суми витрат, пов'язаних з ремонтом та поліпшенням основних фондів в межах 10 відсотків, які раніше були віднесені до складу валових витрат, і вдруге не приймають участь при визначенні амортизації.

Крім того, п.п. 8.6.3 - 8.6.7 п. 8.6 ст. 8 Закону № 334 передбачали прискорену амортизацію для суб'єктів космічної діяльності, технологічних парків, промислових підприємств, а суб'єктам літакобудування та до нових (що не були в експлуатації) основних фондів (обладнання, що працює на альтернативних видах палива, та устаткування для виробництва альтернативних видів палива) надавалось право застосовувати бонусну амортизацію.

Тобто прискорена (бонусна) амортизація, згідно податкового обліку, вже була включена до витрат платника.

Відповідно до вимог ст. 138 Кодексу, що визначає склад витрат та порядок їх визнання, амортизація основних засобів та нематеріальних активів, що використовуються платником у господарській діяльності, включається до собівартості вироблених товарів, виконаних робіт, наданих послуг, або до складу інших витрат, в залежності від напрямку використання таких основних засобів.

У цілях III розділу Податкового кодексу суми, відображені у складі витрат платника податку, у тому числі в частині амортизації необоротних активів, не підлягають повторному включенню до складу його витрат (п. 138.3 ст. 138 Кодексу).

У зв'язку із зазначеним, суми витрат на поліпшення основних засобів та суми прискореної амортизації, які відповідно до Закону № 334 були віднесені платником до складу валових витрат до 01.01.2011 р., не підлягають амортизації після цієї дати та повторно не включаються до витрат при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток.

Головам державних податкових служб в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Окружної ДПС - Центральному офісу з обслуговування великих платників податків ДПС довести цей лист до відома підпорядкованих інспекцій та структурних підрозділів для врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та апеляційному оскарженні рішень податкових органів.

Директор Департаменту оподаткування
юридичних осіб ДПС України Л.Г. Павелко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 9969/71-12/15-1417 від 28.11.2012 щодо витрат на амортизацію

Про витрати на амортизацію

Замовити персональну презентацію