Лист Державної податкової адміністрації України № 9837/6/15-0315 від 26.05.2011 щодо здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів

Щодо здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів

...

Згідно з абз. 4 пп. 153.1.4 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається додатна або від'ємна різниця між доходом від продажу та балансовою вартістю такої валюти, металів або вартістю на дату здійснення операції, якщо вона була проведена після дати звітного балансу.

Термін "балансова вартість іноземної валюти" для цілей цього підпункту означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату звітного балансу.

Згідно з п. 3 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. № 137, дата балансу - дата, на яку складено баланс підприємства. Звичайно датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду.

Заступник Голови комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови О. Любченко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 9837/6/15-0315 від 26.05.2011 щодо здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів

Щодо здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів

Замовити персональну презентацію