Лист Державної податкової служби України № 9813/6/15-3315 від 13.06.2012 щодо відображення в податковій декларації з податку на додану вартість операцій з реалізації м'ясо-молочної продукції, виготовленої з поставлених молока та м'яса в живій вазі фізичними особами

Щодо відображення в податковій декларації з податку на додану вартість операцій з реалізації м'ясо-молочної продукції, виготовленої з поставлених молока та м'яса в живій вазі фізичними особами

...

Державна податкова служба України розглянула лист Редакції професійної бухгалтерської газети "Все про бухгалтерський облік" щодо відображення в податковій декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) операцій з реалізації м'ясомолочної продукції, виготовленої із поставлених молока та м'яса в живій вазі фізичними особами, та повідомляє наступне.

Відповідно до норм Податкового кодексу України (далі - Кодекс) переробні підприємства до 2015 року позитивну різницю суми податку на додану вартість, нараховану ними при здійсненні операцій з постачання власної виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м'яса, м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м'ясо-кісткового борошна), виготовленої з поставлених молока або м'яса в живій вазі сільськогосподарськими товаровиробниками, визначеними розділом V Кодексу, і фізичними особами, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва, визначену розділом V Кодексу, сплачують до спеціального фонду Державного бюджету України та на спеціальний рахунок, відкритий ним в органі державної казначейської служби, у відповідних розмірах.

Сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/ послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/ послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у товарних групах 1 - 24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТЗЕД, та послуги, які отримані в результаті здійснення діяльності, на яку відповідно до пункту 209.17 цієї статті поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а послуги надаються, безпосередньо платником податку - суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів/ послуг у інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником.

Відповідно до підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Кодексу платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність, вважається самозайнятою особою. Така особа відповідно до пункту 63.5 статті 63 Кодексу підлягає взяттю на облік в органах державної податкової служби.

В той же час, в положеннях підрозділу 2 розділу XX Кодексу мова йде про фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, тобто не є самозайнятими особами.

Зважаючи на вищезазначене, якщо переробні підприємства здійснюють операції з постачання м'ясомолочної продукції, виготовленої з поставлених молока або м'яса в живій вазі фізичними особами - підприємцями, то операції з постачання такої продукції відображаються в податковій декларації з податку на додану вартість.

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 9813/6/15-3315 від 13.06.2012 щодо відображення в податковій декларації з податку на додану вартість операцій з реалізації м'ясо-молочної продукції, виготовленої з поставлених молока та м'яса в живій вазі фізичними особами

Щодо відображення в податковій декларації з податку на додану вартість операцій з реалізації м'ясо-молочної продукції, виготовленої з поставлених молока та м'яса в живій вазі фізичними особами

Замовити персональну презентацію