Лист Державної податкової адміністрації України № 9649/6/17-0215 від 24.05.2011 щодо заповнення податковими агентами податкового розрахунку

Щодо заповнення податковими агентами податкового розрахунку

...

Державна податкова служба України згідно із ст. 52 Податкового кодексу України розглянула звернення щодо заповнення податковими агентами податкового розрахунку і повідомляє.

Відповідно до підпункту "б" пункту 176.2 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України (далі - Кодекс) особи, які мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (далі - податковий розрахунок) у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, до органу державної податкової служби за місцем свого розташування.

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку затверджено наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1020, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.01.2011 р. за № 46/18784.

Відповідно до п. 3.2 Порядку у графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності.

У графі 3 "Сума виплаченого доходу" відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.

Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни у наступному місяці, повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, до податкового розрахунку за I квартал входить заробітна плата за січень, яка нарахована у січні та виплачена у лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена у березні), за березень (нарахована у березні та виплачена у квітні).

При цьому у разі повної та своєчасної виплати доходу за звітний квартал гр. 3 = 3а, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності.

Наприклад: нараховано - 5000 грн. (гр. 3а), виплачено доходу у повному обсязі - 5000 грн. (гр. 3), або нараховано - 5000 грн. (гр. 3а), фактично виплачено доходу 70 % від нарахованої суми (не в повному обсязі) - 3500 грн. (гр. 3).

У графі 4а "Сума нарахованого податку" відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством.

У графі 4 "Сума перерахованого податку" відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету.

Податковий розрахунок є інформацією по окремому платнику податку за відповідний період, показники відображають фактичні дані по такій фізичній особі. У разі якщо виплата доходів та перерахування податку здійснюється у місяці, що настає за звітним місяцем (за березень у квітні), то такі суми податку необхідно відобразити у звітності за 1 квартал.

Якщо перерахування податку здійснюється пізніше, ніж у місяці, що настає за звітним місяцем (наприклад: за березень у травні), то такі суми перерахування рахуються як погашення податкового боргу, які необхідно відобразити у періоді, на який припадає таке погашення (податковий розрахунок за 2 квартал).

Заступник Голови комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови І. Носачова

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 9649/6/17-0215 від 24.05.2011 щодо заповнення податковими агентами податкового розрахунку

Щодо заповнення податковими агентами податкового розрахунку

Замовити персональну презентацію