Лист Державної податкової служби України № 9587/6/15-1415 від 08.06.2012 щодо відображення витрат на незалежну оцінку предметів застави

Щодо відображення витрат на незалежну оцінку предметів застави

...

Державна податкова служба України розглянула лист щодо відображення витрат на незалежну оцінку предметів застави та повідомляє.

При укладанні договору застави за згодою сторін або на вимогу однієї із сторін може бути проведена оцінка предмета застави відповідно до законодавства (ст. 12 Закону № 2654).

Відповідно до пп. 1.3 п. 1 Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Національного банку від 06.07.2000 р. № 279 (далі - Положення № 279), банки самостійно визначають рівень ризику кредитних операцій, оцінюють фінансовий стан позичальників (контрагентів банку) та вартість застави в межах чинного законодавства.

Вартість предмета застави визначається банком при кредитуванні (протягом дії кредитного договору) за ринковою вартістю (пп. 7.2 п. 7 Положення № 279).

Незалежною оцінкою майна вважається оцінка майна, що проведена суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання (ст. 3 Закону України від 12.07.2001 р. № 2658-III "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні").

Витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються з: витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пп. 138.4, 138.6 - 138.9, пп. 138.10.2 - 138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 ст. 138; інших витрат, визначених згідно з п. 138.5, пп. 138.10.5, 138.10.6 п. 138.10, п. 138.11, 138.12 ст. 138, п. 140.1 ст. 140 і ст. 141 Кодексу; крім витрат, визначених у п. 138.3 ст. 138 та у ст. 139 Кодексу (п. 138.1 ст. 138 Кодексу).

До операційних витрат, у свою чергу, належать витрати банківських установ, до яких відносяться, зокрема, інші витрати, прямо пов'язані зі здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг (пп. "ж" пп. 138.1.1 ст. 138 Кодексу).

Враховуючи вищенаведене, при визначенні об'єкта оподаткування з податку на прибуток можуть бути враховані витрати банку на незалежну оцінку предметів застави на підставі пп. "ж" пп. 138.1.1 ст. 138 Кодексу.

Заступник Голови  А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 9587/6/15-1415 від 08.06.2012 щодо відображення витрат на незалежну оцінку предметів застави

Щодо відображення витрат на незалежну оцінку предметів застави

Замовити персональну презентацію