Лист ДФСУ № 951/Р/99-99-17-03-03-14 від 29.01.2016 щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором середнього заробітку працівника під час його мобілізації

Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором середнього заробітку працівника під час його мобілізації

...

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула повторне звернення щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором середнього заробітку працівника під час його мобілізації та повідомляє.

ДФС з порушеного питання надано відповідь листом від 16.12.2015 р. № 11712/Р/99-99-17-03-03-14, в якому, зокрема, зазначено: "У разі нарахування (виплати, надання) роботодавцем суми середнього заробітку працівнику під час мобілізації, на особливий період, на строк до дня фактичної демобілізації та заробітної плати після демобілізації, такі доходи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

Не включається до оподатковуваного доходу працівника, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором дохід, отриманий працівником, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у вигляді компенсаційних виплат, який виплачується роботодавцем за рахунок коштів державного бюджету у межах середнього заробітку відповідно до Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року № 105 зі змінами та доповненнями".

Слід зауважити, що відповідно до п. 4 Порядку для отримання компенсації з бюджету середнього заробітку підприємства, установи та організації подають щомісяця до 15 числа органові соціального захисту населення звіти про фактичні витрати на виплату компенсації з бюджету середнього заробітку працівникам за формою згідно з додатком 1, погоджені районним (міським) військовим комісаріатом або військовою частиною, що здійснювали призов працівників на військову службу, в частині підтвердження призову та проходження військової служби, для подання до 19 числа структурному підрозділу соціального захисту населення копій зазначених звітів, а також зведеного звіту про фактичні витрати на виплату компенсації з бюджету середнього заробітку працівникам за формою згідно з додатком 2.

Згідно із пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, у тому числі дохід у вигляді заробітної плати, зобов'язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб із суми такого доходу за його рахунок.

Також нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень Кодексу).

Водночас, пп. 169.4.3 п. 169.3 ст. 169 Кодексу передбачено, що роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування податкової соціальної пільги.

При цьому оскільки нарахування (утримання) військового збору, зокрема із середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, покладено на податкового агента, то податковий агент має право здійснювати перерахунок сум утриманого військового збору.

Отже, роботодавець у разі отримання компенсаційних виплат з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які виплачуються таким роботодавцем відповідно до Порядку № 105, має право здійснити перерахунок утриманого податку на доходи фізичних осіб та військового збору із суми середнього заробітку вказаної категорії осіб.

З повагою,

Голова Р. М. Насіров

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 951/Р/99-99-17-03-03-14 від 29.01.2016 щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором середнього заробітку працівника під час його мобілізації

Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором середнього заробітку працівника під час його мобілізації

Замовити персональну презентацію