Лист Державної податкової служби України № 9499/К/10-1115/1139 від 14.03.2012 щодо використання факсиміле для підписання податкової декларації

Щодо використання факсиміле для підписання податкової декларації

...

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо розгляду листа від 22.01.2012 р. № 12-22/01 та повідомляє наступне.

Пунктом 46.1 статті 46 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) встановлено, що податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якой здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованої (виплаченої) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Відповідно до пункту 48.2 статті 48 Кодексу податкова декларація повинна містити обов'язкові реквізити, тобто певну інформацію, за відсутності якої документ втрачає визначений цим Кодексом статус з настанням передбачених законом юридичних наслідків. Пункт 48.3 статті 48 Кодексу визначає в якості одного з обов'язкових реквізитів податкової декларації - підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, завірені печаткою платника податку (за наявності).

Абзацом другим підпункту 48.5.1 пункту 48.5 статті 48 Кодексу встановлено, що достатнім підтвердженням дійсності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність в електронному документі електронного цифрового підпису платника податку.

Таким чином, положеннями Кодексу не дозволяється платникам податків використовувати факсиміле для підписання податкової декларації.

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 9499/К/10-1115/1139 від 14.03.2012 щодо використання факсиміле для підписання податкової декларації

Щодо використання факсиміле для підписання податкової декларації

Замовити персональну презентацію