Лист Державної податкової служби України № 948/0/141-12/Л/17-1114 від 05.09.2012 щодо оподаткування доходів нерезидентів

Про оподаткування доходів нерезидентів

...

Відповідно до пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Кодексу з метою оподаткування нерезидентом вважається фізична особа, яка не є резидентом.

Дохід з джерелом його походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями) , її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді спадщини, подарунків, виграшів, призів згідно з пп. 14.1.54 "е" п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території України і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені на умовах взаємності міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, щодо доходів, одержуваних ним безпосередньо від здійснення такої дипломатичної чи прирівняної до неї таким міжнародним договором іншої діяльності.

Згідно зі ст. 162 Кодексу платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, визначено в п. 170.10 ст. 170 Кодексу.

Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами цього розділу для нерезидентів (пп. 170.10.1 п. 170.10 ст. 170 Кодексу)).

При цьому згідно з п. 63.2 ст. 63 Кодексу взяття на облік або реєстрації в органах державної податкової служби підлягають всі платники податків.

Так, відповідно до п. 63.5 ст. 63 Кодексу всі фізичні особи - платники податків і зборів реєструються в органах державної податкової служби шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, визначеному цим Кодексом.

До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які є, зокрема, іноземцями та особами без громадянства, не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України.

Фізична особа подає облікову картку фізичної особи - платника податків або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою, а фізична особа, яка не має постійного місця проживання в Україні, - до органу державної податкової служби за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування (п. 70.5 ст. 70 Кодексу).

В той же час відповідно до статті 6 Закону України від 11.12.2003 р. № 1382-IV "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають у Україні, зобов'язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання. Реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подання особою документів.

Отже, враховуючи наведене, фізична особа - нерезидент має подати декларацію за встановленою формою у строк до 1 травня року, наступного за звітним, до органу державної податкової служби за місцем його реєстрації (тимчасового проживання).

При цьому відповідно до п. 179.7 ст. 179 Кодексу фізична особа зобов'язана самостійно до 1 серпня року, наступного за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій їй податковій декларації.

Також повідомляємо, що реквізити зарахування податку на доходи фізичних осіб до відповідного бюджету можна отримати в податковому органі, в який подається декларація.

Заступник Голови
А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 948/0/141-12/Л/17-1114 від 05.09.2012 щодо оподаткування доходів нерезидентів

Про оподаткування доходів нерезидентів

Замовити персональну презентацію