Лист ДФСУ № 9217/7/99-99-24-04-17 від 03.11.2014 щодо змін, які відповідно до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" набирають чинності з 01.11.2014 р.

Щодо змін, які відповідно до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" набирають чинності з 01.11.2014 р.

...

Митницям

Звертаємо увагу, що з 1 листопада 2014 року набирають чинностi пiдпункти 1 і 19 пункту 1 (крiм змiн, що вносяться до пiдпунктiв 215.3.2 - 215.3.3 пункту 215.3 статтi 215 Податкового кодексу України) та пункт 3 роздiлу I Закону України вiд 31.07.2014 року № 1621-VII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України" (далi - Закон № 1621).

Вiдповiдно до пiдпункту 19 пункту 1 роздiлу I Закону № 1621 встановлюється акцизний податок на продукти з вмiстом спирту етилового 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць та бiльше за кодами 2103 90 30 00, 2106 90 згiдно з УКТ ЗЕД.

Для використання в роботi направляємо порiвняльну таблицю змiн законодавства.

Додаток: на 3 арк.

В. о. Директора Департаменту B. C. Мальнов

Додаток

ПОРIВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
змiн, якi вiдповiдно до Закону України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України" набирають чинностi з 01.11.2014 р.

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Змiст положення (норми) чинного законодавства:

Змiст вiдповiдного положення (норми) проекту акта:

Стаття 14. Визначення понять

14.1. У цьому Кодексi поняття вживаються в такому значеннi:

14.1.5. алкогольнi напої - продукти, одержанi шляхом спиртового бродiння цукровмiсних матерiалiв або виготовленi на основi харчових спиртiв з вмiстом спирту етилового понад 1,2 вiдсотка об'ємних одиниць, якi зазначенi у товарних позицiях 2204, 2205, 2206, 2208 згiдно з УКТ ЗЕД;

Стаття 14. Визначення понять

14.1. У цьому Кодексi поняття вживаються в такому значеннi:

14.1.5. алкогольнi напої - продукти, одержанi шляхом спиртового бродiння цукровмiсних матерiалiв або виготовленi на основi харчових спиртiв з вмiстом спирту етилового понад 1,2 вiдсотка об'ємних одиниць, якi зазначенi у товарних позицiях 2204, 2205, 2206, 2208 згiдно з УКТ ЗЕД, а також з вмiстом спирту етилового 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць та бiльше, якi зазначенi у товарних позицiях 2103 90 30 00, 2106 90 згiдно з УКТ ЗЕД;

Стаття 215. Пiдакцизнi товари та ставки податку

215.3. Податок справляється з таких товарiв та обчислюється за такими ставками:

215.3.1. спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти, алкогольнi напої, пиво:

Стаття 215. Пiдакцизнi товари та ставки податку

215.3. Податок справляється з таких товарiв та обчислюється за такими ставками:

215.3.1. спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти, алкогольнi напої, пиво:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД

Одиниця вимiру

Ставка податку

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД

Одиниця вимiру

Ставка податку

2208

Спирт етиловий, неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт

-"-

70,53

2208

Спирт етиловий, неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт

-"-

70,53

2103 90 30 00, 2106 90

Тiльки продукти з вмiстом спирту етилового 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць та бiльше

гривень за 1 лiтр 100- вiдсоткового спирту

70,53

Закон України "Про державне регулювання виробництва і обiгу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв"

Змiст положення (норми) чинного законодавства

Змiст вiдповiдного положення (норми) проекту акта

Стаття 1. Визначення основних понять і термiнiв

У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

алкогольнi напої - продукти, одержанi шляхом спиртового бродiння цукромiстких матерiалiв або виготовленi на основi харчових спиртiв з вмiстом спирту етилового понад 1,2 вiдсотка об'ємних одиниць, якi вiдносяться до товарних груп Гармонізованої системи опису та кодування товарiв пiд кодами 22 04, 22 05, 22 06, 22 08;

Стаття 1. Визначення основних понять і термiнiв

У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

алкогольнi напої - продукти, одержанi шляхом спиртового бродiння цукровмiсних матерiалiв або виготовленi на основi харчових спиртiв з вмiстом спирту етилового понад 1,2 вiдсотка об'ємних одиниць, якi зазначенi у товарних позицiях 2204, 2205, 2206, 2208 згiдно з УКТ ЗЕД, а також з вмiстом спирту етилового 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць та бiльше, якi зазначенi у товарних позицiях 2103 90 30 00, 2106 90 згiдно з УКТ ЗЕД;

Стаття 11. Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв

1. Маркування горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв, якi реалiзуються в Українi, здiйснюється таким чином:

на лицьовiй сторонi етикетки кожної пляшки або самої пляшки (iншого посуду) горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв, якi реалiзуються через торговельну мережу, в доступнiй для споживача формi згiдно з чинним законодавством про мови вказуються:

Стаття 11. Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв

1. Маркування горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв, якi реалiзуються в Українi, здiйснюється таким чином:

на лицьовiй сторонi етикетки кожної пляшки або самої пляшки (iншого посуду) алкогольних напоїв, крiм продукцiї, зазначеної у частинi другiй цiєї статтi, якi реалiзуються через торговельну мережу, в доступнiй для споживача формi згiдно з чинним законодавством про мови вказуються:

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 9217/7/99-99-24-04-17 від 03.11.2014 щодо змін, які відповідно до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" набирають чинності з 01.11.2014 р.

Щодо змін, які відповідно до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" набирають чинності з 01.11.2014 р.

Замовити персональну презентацію