Лист ДФСУ № 9212/7/99-99-24-04-17 від 03.11.2014 про застосування курсу валюти при оподаткуванні продуктів переробки

Про застосування курсу валюти при оподаткуванні продуктів переробки

...

Керівникам митниць

З метою однозначного трактування положень законодавства з питань державної митної справи при здiйсненнi оподаткування продуктiв переробки, отриманих в результатi переробки українських товарiв за межами митної територiї України, повiдомляємо.

Частиною третьою статтi 168 Митного кодексу України визначено, що до продуктiв переробки (крiм зазначених у частинi другiй цiєї статтi) застосовується часткове звiльнення вiд оподаткування митними платежами, вiдповiдно до якого сплатi пiдлягає позитивна рiзниця мiж сумою митних платежiв, нарахованою на продукти переробки, та сумою митних платежiв, яка пiдлягала б сплатi у разi iмпорту вiдповiдних товарiв, якi були вивезенi за межi митної територiї України для переробки.

Вiдповiдно до пiдпункту 206.2.3. пункту 206.2. статті 206 Податкового кодексу України часткове звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть застосовується до операцiй iз ввезення товарiв, що були помiщенi у митний режим переробки за межами митної територiї України (крiм зазначених у пунктi 206.2.2 цiєї статтi) та в межах визначеного Митним кодексом України строку повертаються на митну територiю України. Сплатi пiдлягає позитивна рiзниця мiж сумами податку, розрахованими виходячи iз бази оподаткування продуктiв переробки та бази оподаткування товарiв, вивезених за межi митної територiї України для переробки, визначеними за правилами, встановленими пунктом 190.1 статтi 190 цього Кодексу.

Частиною першою статтi 31 Митного кодексу України визначено, що для цiлей здiйснення митних формальностей щодо товарiв і транспортних засобiв комерцiйного призначення застосовується офiцiйний курс валюти України до iноземної валюти, встановлений Нацiональним банком України, що дiє на 0 годин дня подання митної декларацiї, або дня здiйснення митних формальностей, якщо вони здiйснюються без подання митної декларацiї.

Отже, для цiлей розрахунку у встановленому порядку позитивних рiзниць мiж сумами митних платежiв застосовується офiцiйний курс валюти України до iноземної валюти, встановлений Нацiональним банком України, що дiє на 0 годин дня подання митної декларацiї.

Заступник Голови А. В. Макаренко

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 9212/7/99-99-24-04-17 від 03.11.2014 про застосування курсу валюти при оподаткуванні продуктів переробки

Про застосування курсу валюти при оподаткуванні продуктів переробки

Замовити персональну презентацію