Лист ДФСУ № 918/6/99-99-19-03-02-15 від 19.01.2016 щодо оподаткування податком на додану вартість компенсації земельного податку, яку орендодавець отримує від орендаря

Щодо оподаткування податком на додану вартість компенсації земельного податку, яку орендодавець отримує від орендаря

...

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо оподаткування податком на додану вартість компенсації земельного податку, яку орендодавець отримує від орендаря, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Пунктом 185.1 статті 185 Кодексу встановлено, що об'єктом оподаткування податком на додану вартість є, зокрема, операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.

Постачання послуг - це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

У той же час згідно з підпунктом "а" пункту 188.1 статті 188 Кодексу право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/ послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Враховуючи вказані положення Кодексу, сплата платником податку земельного податку та отримання компенсації за понесені витрати зі сплати земельного податку не може розцінюватись як операція з постачання послуг для цілей оподаткування податком на додану вартість.

Таким чином, отримання коштів як компенсації понесених витрат зі сплати орендної плати за землю не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Голова Р. М. Насіров

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 918/6/99-99-19-03-02-15 від 19.01.2016 щодо оподаткування податком на додану вартість компенсації земельного податку, яку орендодавець отримує від орендаря

Щодо оподаткування податком на додану вартість компенсації земельного податку, яку орендодавець отримує від орендаря

Замовити персональну презентацію