Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід
|
Реєстрація

Ru

En

Ua

Лист ДФСУ № 8959/С/99-99-10-03-02-14 від 25.09.2015 щодо проведення перевірок контролюючими органами у частині дотримання вимог нормативних документів, у тому числі законів, постанов, наказів, які на момент проведення перевірки втратили чинність

Щодо проведення перевірок контролюючими органами у частині дотримання вимог нормативних документів, у тому числі законів, постанов, наказів, які на момент проведення перевірки втратили чинність

...

Державна фіскальна служба України за результатами розгляду звернення щодо проведення перевірок контролюючими органами у частині дотримання вимог нормативних документів, у тому числі законів, постанов, наказів, які на момент проведення перевірки втратили чинність, повідомляє таке.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, здійснення контролю за платниками податків та зборів , їх права та обов'язки , повноваження і обов'язки посадових осіб контролюючих органів під час проведення податкового контролю , а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулюються Податковим кодексом України ( далі - Кодекс).

Відповідно до пп. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 Кодексу платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно із п. 36.1 ст. 36 Кодексу податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та / або сплатити суму податку та збору в порядку і строк , визначені Кодексом, законами з питань митної справи.

Податковий обов'язок виникає у платника податку з моменту настання обставин, з якими Кодекс та закони з питань митної справи пов'язує сплату ним податку ( п. 37.2 ст. 37 Кодексу).

Виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк ( п. 38.1 ст. 38 Кодексу).

Однією із підстав припинення податкового обов'язку , крім його виконання, є скасування податкового обов'язку у передбачений законодавством спосіб ( пп. 37.3.4 п. 37.3 ст. 37 Кодексу).

Відповідно до п. 61.1 ст. 61 Кодексу податковий контроль - система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування , повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки , проведення розрахункових та касових операцій , патентування, ліцензування та іншого законодавства , контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Податковий контроль здійснюється шляхом перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства , контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи , у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин ( пп. 62.1.3 п. 62.1 ст. 61 Кодексу).

Таким чином, контролюючі органи при проведені перевірок платників податків перевіряють податкову звітність , первинні документи щодо дотримання вимог законодавства , яке діяло у відповідний період.

Голова Р. М. Насіров

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 8959/С/99-99-10-03-02-14 від 25.09.2015 щодо проведення перевірок контролюючими органами у частині дотримання вимог нормативних документів, у тому числі законів, постанов, наказів, які на момент проведення перевірки втратили чинність

Щодо проведення перевірок контролюючими органами у частині дотримання вимог нормативних документів, у тому числі законів, постанов, наказів, які на момент проведення перевірки втратили чинність