Лист Міністерства доходів і зборів України № 88/99-99-22-0318 від 01.04.2013 щодо порядку оподаткування доходів нерезидентів з джерелом їх походження з України у вигляді відсотків

Щодо порядку оподаткування доходів нерезидентів з джерелом їх походження з України у вигляді відсотків

...

Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист щодо порядку оподаткування доходів нерезидентів з джерелом їх походження з України у вигляді відсотків і повідомляє таке.

Порядок і особливості оподаткування доходів нерезидентів визначено статтею 160 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Відповідно до пункту 160.1 статті 160 розділу III Кодексу будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються у порядку і за ставками, визначеними цією статтею. Для цілей цього пункту під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, зокрема, розуміються і відсотки.

Пунктом 160.2 статті 160 Кодексу передбачено, що резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від господарської діяльності, зобов'язані утримувати податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15 відсотків від їх суми та за їх рахунок, який перераховується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями які вступили в силу міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати.

Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів з джерелом їх походження з України визначено у статті 103 Кодексу.

Особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу та резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (пункт 103.2 статті 103 Кодексу).

Виходячи з викладеного, підтвердження бенефіціарності одержувача доходів - одна з умов застосування пільгової ставки або звільнення від податку на прибуток нерезидентів.

Міністр О.В. Клименко

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 88/99-99-22-0318 від 01.04.2013 щодо порядку оподаткування доходів нерезидентів з джерелом їх походження з України у вигляді відсотків

Щодо порядку оподаткування доходів нерезидентів з джерелом їх походження з України у вигляді відсотків

Замовити персональну презентацію