Лист Державної податкової адміністрації України № 8735/6/15-0516 від 11.05.2011 щодо відображення у податковому обліку операції з повернення іноземної інвестиції іноземному інвестору в контексті Податкового кодексу України

Щодо відображення у податковому обліку операції з повернення іноземної інвестиції іноземному інвестору в контексті Податкового кодексу України

...

ДПАУ розглянула лист щодо відображення у податковому обліку операції з повернення іноземної інвестиції іноземному інвестору в контексті Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) і повідомляє.

Порядок оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті визначений статтею 153 розділу III Кодексу, який набрав чинності з 01.04.2011 р.

Згідно з пп. 153.1.3 ст. 153 розділу III Кодексу визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку.

Пунктом 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів" , яке затверджено наказом МФУ від 10.08.2000 р. № 193, зареєстрованим у Мін'юсті України 17.08.2000 р. № 515/4736 (далі - ПБО-21), передбачено, що визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення розрахунків та на дату балансу.

Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів (витрат).

Курсові різниці від перерахунку монетарних статей про інвестиційну і фінансову діяльність відображаються у складі інших доходів (витрат), за винятком курсових різниць, які відображаються згідно з п. 9 ПБО-21.

Згідно з п. 4 ПБО-21 монетарні статті - це статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи і зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. Курсова різниця - це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.

Зважаючи на викладене, заборгованість з повернення іноземної інвестиції іноземному інвестору є монетарною статтею про інвестиційну і фінансову діяльність, курсові різниці від перерахунку якої підлягають перерахуванню у складі доходів (витрат) платника податку.

Заступник голови комісії з проведення реорганізації ДПАУ,
заступник Голови ДПАУ О. Любченко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 8735/6/15-0516 від 11.05.2011 щодо відображення у податковому обліку операції з повернення іноземної інвестиції іноземному інвестору в контексті Податкового кодексу України

Щодо відображення у податковому обліку операції з повернення іноземної інвестиції іноземному інвестору в контексті Податкового кодексу України

Замовити персональну презентацію