Лист Державної податкової служби України № 8725/К/17-1114 від 06.03.2012 щодо оподаткування грошової компенсації за неотримане речове забезпечення

Щодо оподаткування грошової компенсації за неотримане речове забезпечення

...

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, в межах своєї компетенції та згідно з нормами чинного податкового законодавства розглянула звернення і повідомляє.

Статтею 91 Закону України від 20.12.91 р. № 2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" передбачено продовольче, речове та інше забезпечення військовослужбовців.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1444 затверджено Положення про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час (далі - Положення). Це Положення визначає порядок речового забезпечення військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів Збройних Сил та інших військових формувань, а також військових ліцеїстів у мирний час.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб визначено розділом IV Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі - Кодекс), в якому не передбачено звільнення від обкладення податком на доходи фізичних осіб грошового та майнового утримання чи забезпечення, одержаних військовослужбовцями у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, крім сум грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачених законом, які виплачуються з бюджету чи бюджетною установою (пп. 165.1.10 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Отже, норма пп. 165.1.10 п. 165.1 ст. 165 Кодексу стосується безпосередньо сум грошового або майнового утримання чи забезпечення, отриманих військовослужбовцями строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу).

Речове забезпечення, одержане військовослужбовцями, іншими ніж передбачено пп. 165.1.10 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податку згідно з п. 164.2 ст. 164 Кодексу, як інші доходи, і оподатковується за ставкою, встановленою п. 167.1 ст. 167 Кодексу.

Разом з тим відповідно до п. 168.5 ст. 168 Кодексу суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян.

Водночас відповідно до п. 27 Положення передбачена виплата грошових компенсацій військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку, замість належного їм речового майна.

Згідно з пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу дохід з джерелом їх походження з України - це будь-який дохід, отриманий, зокрема, резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України.

Оскільки після звільнення у запас або у відставку фізична особа - платник податку не виконує обов'язки несення служби, то передбачена п. 27 Положення виплата включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податку згідно з п. 164.2 ст. 164 Кодексу, як інші доходи, і оподатковується за ставкою, встановленою п. 167.1 ст. 167 Кодексу, тобто 15 (17) %.

Підпунктом 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу встановлено, що податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 цього Кодексу.

При цьому відповідно до абз. "б" п. 176.2 ст. 176 Кодексу особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, Податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається.

Згідно із Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженим наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1020, який набрав чинності з 01.04.2011 р., зазначені вище доходи відображаються у Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ з ознакою доходу "127".

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 8725/К/17-1114 від 06.03.2012 щодо оподаткування грошової компенсації за неотримане речове забезпечення

Щодо оподаткування грошової компенсації за неотримане речове забезпечення

Замовити персональну презентацію