Лист ДФСУ № 8696/6/99-99-19-02-02-15 від 18.04.2016 щодо відображення в податковому обліку непогашеної дебіторської заборгованості банка, який перебуває у стадії ліквідації

Щодо відображення в податковому обліку непогашеної дебіторської заборгованості банка, який перебуває у стадії ліквідації

...

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо відображення в податковому обліку непогашеної дебіторської заборгованості банка, який перебуває у стадії ліквідації, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), в межах компетенції повідомляє.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

Порядок коригування фінансового результату на різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень), у тому числі резерву сумнівних боргів, визначено нормами ст. 139 Кодексу.

Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу).

Крім того, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, понад суму резерву сумнівних боргів.

Ознаки безнадійної заборгованості для цілей застосування положень Кодексу встановлено у пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

У разі списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів, фінансовий результат до оподаткування, який визначений у фінансовій звітності, не підлягає зменшенню на суму списаної заборгованості.

При цьому, на суму витрат від списання понад суму резерву сумнівних боргів дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, встановленим пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, підлягає збільшенню фінансовий результат до оподаткування.

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 8696/6/99-99-19-02-02-15 від 18.04.2016 щодо відображення в податковому обліку непогашеної дебіторської заборгованості банка, який перебуває у стадії ліквідації

Щодо відображення в податковому обліку непогашеної дебіторської заборгованості банка, який перебуває у стадії ліквідації

Замовити персональну презентацію