Лист Міністерства доходів і зборів України № 8645/6/99-99-19-02-02-15 від 15.05.2014 щодо визначення операцій між резидентом та постійним представництвом нерезидента, а також між таким представництвом та нерезидентом контрольованими

Щодо визначення операцій між резидентом та постійним представництвом нерезидента, а також між таким представництвом та нерезидентом контрольованими

...

Міністерство доходів і зборів України розглянуло листи щодо оподаткування доходів нерезидентів та щодо визначення операції з перерахування постійним представництвом страхової премії на рахунок головного офісу контрольованою операцією і повідомляє.

Статтею 12 Закону України від 7 березня 1996 року № 85/96-ВР "Про страхування" визначено, що перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента здійснюється згідно з вимогами та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно з п. 5 Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 року № 124, страховики (цеденти, перестрахувальники) можуть укладати договори перестрахування за участю перестрахових брокерів-нерезидентів лише через їх постійні представництва в Україні, зареєстровані як платники податку відповідно до законодавства України та включені до державного реєстру страхових або перестрахових брокерів.

Відповідно до пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) для цілей цього Кодексу контрольованими операціями є, зокрема:

господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами;

господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - резидентами, які:

- задекларували від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік;

- застосовують спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового (звітного) року;

- сплачують податок на прибуток підприємств та/або податок на додану вартість за іншою ставкою, ніж базова (основна), що встановлена відповідно до цього Кодексу, станом на початок податкового (звітного) року;

- не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на початок податкового (звітного) року;

• операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою, на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні. Перелік таких держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України. Цей перелік держав (територій) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, публікує щороку в офіційних друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті із зазначенням ставок податку на прибуток (корпоративний податок) . Інформація про зміну ставок публікується протягом трьох місяців з моменту такої зміни.

З огляду на це здійснювані операції, однією із сторін яких виступає постійне представництво нерезидента, іншою - резидент, підпадають під визначення контрольованих як такі, що здійснюються з нерезидентом, якщо нерезидент є пов'язаною особою з резидентом або підпадає під дію пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу. У цьому випадку резидент зобов'язаний подавати звіт про здійснені контрольовані операції контролюючому органу до 1 травня року, наступного за звітним, відповідно до вимог пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу.

Операції з перерахування постійним представництвом страхової премії та брокерської винагороди на рахунок головного офісу не підпадають під визначення контрольованих, у разі якщо такі операції здійснюються в межах однієї юридичної особи.

Перший заступник Міністра І. Білоус

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 8645/6/99-99-19-02-02-15 від 15.05.2014 щодо визначення операцій між резидентом та постійним представництвом нерезидента, а також між таким представництвом та нерезидентом контрольованими

Щодо визначення операцій між резидентом та постійним представництвом нерезидента, а також між таким представництвом та нерезидентом контрольованими

Замовити персональну презентацію