Лист ДФСУ № 8611/6/99-99-15-03-03-15 від 15.04.2016 щодо питань підтвердження довідки про обсяг поставленої підакцизної сировини

Щодо питань підтвердження довідки про обсяг поставленої підакцизної сировини

...

Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула лист Товариства щодо питань підтвердження довідки про обсяг поставленої підакцизної сировини і повідомляє таке.

З 01 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі - Закон № 909), яким, зокрема, внесено зміни, що стосуються адміністрування акцизного податку.

Так, згідно із Законом № 909 статтю 217 Кодексу доповнено пунктом 217.6, яким передбачено, що для пального, при виробництві якого як сировина використані інші оподатковувані підакцизні товари, сума податку до сплати зменшується на суму податку, розрахованого для такої сировини.

Сума податку щодо сировини, що підлягає відніманню, обчислюється із застосуванням ставок податку на таку сировину, чинних на дату реалізації пального. У разі якщо така сума перевищує суму податку з пального, виробленого з такої сировини, різниця платнику не відшкодовується.

Норми цього пункту застосовуються під час функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального, визначеної статтею 232 Кодексу.

Норми щодо запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального набрали чинності з 1 березня 2016 року.

Разом з цим відповідно до п. 13 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу тимчасово, до 29 лютого 2016 року (включно), до запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального передбачено такий механізм для розрахунку акцизного податку при виробництві пального з використанням підакцизної сировини, з якої сплачено акцизний податок.

Для пального, у виробництві якого як сировина використані інші оподатковувані підакцизні товари, сума податку до сплати зменшується на суму податку, розрахованого для такої сировини. Сума податку на сировину, що підлягає відніманню, обчислюється із застосуванням ставок податку на таку сировину, чинних на день реалізації пального (пп. 2 п. 13 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу).

При цьому для обчислення зменшення суми акцизного податку платник податку має отримати від виробника або імпортера підакцизної сировини довідку про обсяг поставленої підакцизної сировини (із зазначенням найменування покупця (отримувача) підакцизної сировини, відомостей про відповідні суми сплаченого акцизного податку та переліку податкових накладних з податку на додану вартість, оформлених на постачання такої сировини) та підтвердження контролюючого органу про зарахування акцизного податку до бюджету. Таке підтвердження надається виробнику або імпортеру підакцизної сировини контролюючим органом за його місцезнаходженням протягом одного робочого дня після звернення шляхом надання відповідної довідки (пп. 3 п. 13 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу).

Визначений пп. 2, 3 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу механізм для розрахунку акцизного податку при виробництві пального з використанням підакцизної сировини, з якої сплачено акцизний податок, застосовувався лише до 29 лютого 2016 року (включно), тобто до запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального (далі - СЕАРП).

Отже, після запровадження СЕАРП, тобто після 01.03.2016 р., Товариство не може скористатися механізмом зменшення суми акцизного податку до сплати на суму акцизного податку, розраховану для сировини, з якої сплачено акцизний податок, визначеним пп. 2, 3 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу, оскільки такий механізм є тимчасовим та діяв до запровадження СЕАРП. Під час функціонування СЕАРП застосовуються норми пп. 217.1.6 п. 217.1 ст. 217 Кодексу.

Порядок електронного адміністрування реалізації пального затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 113 (далі - Порядок № 113). Пунктом 35 Порядку № 113 визначено механізм оформлення заявки на поповнення обсягів залишку пального, у якій зазначаються обсяги залишку пального, що збільшуються та що зменшуються. Такий же механізм передбачено пп. 232.4.3 п. 232.4 ст. 232 Кодексу.

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 8611/6/99-99-15-03-03-15 від 15.04.2016 щодо питань підтвердження довідки про обсяг поставленої підакцизної сировини

Щодо питань підтвердження довідки про обсяг поставленої підакцизної сировини

Замовити персональну презентацію