Лист Державної податкової адміністрації України № 8594/6/15-0315 від 06.05.2011 щодо деяких питань оподаткування авансів (передоплати) за договорами на поставку товарів

Щодо деяких питань оподаткування авансів (передоплати) за договорами на поставку товарів

...

Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо деяких питань оподаткування авансів (передоплати) за договорами на поставку товарів і повідомляє.

Відповідно до пп. 135.4.1 п. 135.4 ст. 135 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що до доходів від операційної діяльності відноситься дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Пунктом 137.1 ст. 137 Кодексу визначено, що дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар. Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Підпунктом 138.1.1 п. 138.1 ст. 138 Кодексу встановлено, що до витрат операційної діяльності включається собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Відповідно до п. 138.4 ст. 138 Кодексу витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Згідно пункту 7 підрозділу 4 розділу XX Кодексу встановлено, що дохід не визначається щодо товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) після дати набрання чинності розділом III цього Кодексу в частині вартості таких товарів (результатів робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, у тому числі в період перебування на спрощеній системі оподаткування.

Витрати не визначаються щодо товарів (результатів робіт, послуг), отриманих (наданих) після дати набрання чинності розділом III цього Кодексу, у частині вартості таких товарів (робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, у разі якщо такі аванси були враховані платником податку у складі валових витрат на дату їх оплати, а також у період перебування на спрощеній системі оподаткування.

Пунктом 140.2 ст. 140 Кодексу встановлено, що у разі якщо після продажу товарів, виконання робіт, надання послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, в тому числі перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податку - продавець та платник податку - покупець здійснюють відповідний перерахунок доходів або витрат (балансової вартості основних засобів) у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації.

Таким чином, якщо договір був укладений до набрання чинності розділу III Кодексу і по ньому платник податку отримав кошти в якості авансу, то після дати набрання чинності розділом III Кодексу дохід не визначається в частині вартості товарів (робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати по договорам на поставку товарів. У разі якщо підприємство розриває договір після 01.04.2011 року і контрагент повертає грошові кошти, отримані ним в якості авансу (передоплати) до 01.04.2011 року, то підприємство - продавець та підприємство - покупець здійснюють відповідний перерахунок доходів або витрат у звітному періоді, в якому сталося таке повернення грошових коштів згідно з п. 140.2 ст. 140 Кодексу. Після 01.04.2011 року податковий облік за договором на поставку товарів ведеться відповідно до пп. 135.4.1 п. 135.4 ст. 135 та пп. 138.1.1 п. 138.1 ст. 138 Кодексу.

Заступник Голови комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПА України О. М. Любченко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 8594/6/15-0315 від 06.05.2011 щодо деяких питань оподаткування авансів (передоплати) за договорами на поставку товарів

Щодо деяких питань оподаткування авансів (передоплати) за договорами на поставку товарів

Замовити персональну презентацію