Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід
|
Реєстрація

Ru

En

Ua

Лист ДФСУ № 8584/7/99-99-11-04-01-17 від 13.03.2015 щодо організації роботи

Щодо організації роботи

...

З метою оперативного інформування платників про особливості застосування Закону України від 28.12.2014 р. № 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (далі - Закон № 71-VIII) в частині застосування системи електронного адміністрування податку на додану вартість Департамент реєстрації платників та електронних сервісів зобов'язує забезпечити доведення до відома платників наступної інформації:

1. Щодо заповнення платниками податків окремих реквізитів платіжного доручення у разі перерахування коштів з власного поточного рахунка на електронний рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість

Відповідно до пункту 2 статті 2001 Податкового кодексу України платникам податку автоматично відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Рахунок у системі електронного адміністрування податку (далі - електронний рахунок) - рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який таким платником перераховуються кошти з власного поточного рахунка у сумі, необхідній для досягнення розміру суми, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр), а також у сумі, необхідній для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань. Кошти з такого рахунка підлягають перерахуванню до бюджету та/або на спеціальний рахунок.

Казначейство відповідно до вимог статті 69 Податкового кодексу України надсилає ДФС повідомлення про відкриття електронного рахунка платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня його відкриття.

Після надходження такого повідомлення ДФС інформує платника податку про реквізити його електронного рахунка.

У зв'язку із надходженням численних звернень платників податків щодо заповнення реквізитів отримувача у платіжних дорученнях у разі перерахування коштів з власного поточного рахунка на електронний рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість повідомляємо, що:

• у полі "Отримувач" необхідно заповнювати назву платника;

• у полі "Код" необхідно заповнювати податковий номер платника податку, за яким ведеться облік у контролюючих органах;

• у полі " Банк отримувача" необхідно заповнювати "Казначейство України (ел. адм. подат.)";

• у полі "Код банку" необхідно заповнювати "899998";

• у полі "№ рахунка" необхідно заповнювати номер рахунка, вказаний в електронному повідомленні або отриманий в Центрі обслуговування платників за основним місцем обліку.

Крім того, зазначаємо, що поле "Призначення платежу" такого платіжного доручення необхідно заповнювати згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, викладених у додатку 8 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22.

2. Щодо подання платниками податків контролюючому органу копій записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді з 1 січня 2015 року

Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" з 1 січня 2015 року скасована норма Податкового кодексу України, згідно з якою платники податку зобов'язані були подавати до органу ДФС копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді (пункт 201.15 статті 201 розділу V Кодексу).

Тобто реєстр виданих та отриманих податкових накладних до контролюючого органу починаючи із звітності за січень 2015 року не подається.

Враховуючи зазначене, Реєстри виданих та отриманих податкових накладних за формами:

• J1200808 Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (скорочена перероб. підпр.) п. 11.21;

• J1201508 Реєстр отриманих та виданих податкових накладних;

• J1209008 Реєстр отриманих та виданих податкових накладних;

• J1209408 Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (до декларації з ПДВ (спеціальної) - органами ДФС України будуть прийматися виключно за звітні періоди до 1 січня 2015 року.

3. Щодо механізму отримання реквізитів ПДВ-рахунків, відкритих в системі електронного адміністрування ПДВ

Рахунки платників податку в системі електронного адміністрування ПДВ відкриваються у Державній казначейській службі України, МФО 899998 (лист ДФС України від 23.01.2015 р. № 2057/7/99-99-11-04-01-17).

Інформацію довести до відома платників шляхом її розміщення на інформаційних стендах в ЦОП (інспекції або відділенні), суб-сайтах та в інший спосіб.

Директор Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів Н. Калєніченко

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 8584/7/99-99-11-04-01-17 від 13.03.2015 щодо організації роботи

Щодо організації роботи