Лист ДФСУ № 8542/П/99-99-17-02-01-14 від 09.09.2015 щодо роз'яснення окремих норм законодавства

Щодо роз’яснення окремих норм законодавства

...

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), в межах компетенції розглянула колективне звернення щодо роз'яснення окремих норм законодавства і повідомляє таке.

Відповідно до частини другої ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.

Згідно з п. 191.1 ст. 191 ПКУ контролюючі органи виконують такі функції: здійснюють адміністрування податків, зборів, платежів, контролюють своєчасність подання платниками податків та платниками єдиного внеску передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів) , своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків, зборів, платежів; надають адміністративні послуги платникам; забезпечують ведення обліку податків, зборів, платежів.

Разом з тим повідомляємо, що питання обчислення та виплати заробітної плати регулюються іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, які не є податковим законодавством, і вирішення цих питань не належить до компетенції ДФС. Так, відповідно до ст. 221 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) трудові спори розглядаються комісіями по трудових спорах, районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами.

Такий порядок розгляду трудових спорів, що виникають між працівником і власником або уповноваженим ним органом, застосовується незалежно від форми трудового договору.

Згідно зі ст. 233 КЗпП у разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

Порушене у листі питання регулюється, зокрема, КЗпП, Законами України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР "Про оплату праці", від 01 липня 1993 року № 3356-ХІІ "Про колективні договори і угоди" та контролюється Міністерством соціальної політики України, іншими органами виконавчої влади або вирішується у судовому порядку.

Встановлення фактів порушення податкового законодавства є можливим при проведенні перевірки суб'єкта господарювання на підставі ПКУ.

ОДПІ надано запит до управління соціального захисту населення РДА про надання інформації щодо наявності (відсутності) заборгованості із заробітної плати ТОВ, на який повідомлено про відсутність заборгованості із заробітної плати в 2009 - 2015 роках цього товариства.

За оперативною інформацією, ТОВ за адресою не провадить діяльності тривалий час, охорона відсутня, територія покинута.

Водночас повідомляємо, що працівниками ДПІ (далі - ДПІ) здійснено виїзд за юридичною адресою підприємства для вручення запиту про надання пояснень та документального підтвердження фактів, викладених у колективному зверненні. Оскільки за юридичною адресою ТОВ не знаходиться, складено Акт про невстановлення місцезнаходження платника податків.

Для встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків було направлено відповідний лист до ДПІ.

Після розшуку посадових осіб та встановлення місцезнаходження підприємства ДПІ будуть вжиті заходи у межах компетенції податкових органів.

З повагою
В. о. Голови С. В. Білан

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 8542/П/99-99-17-02-01-14 від 09.09.2015 щодо роз'яснення окремих норм законодавства

Щодо роз’яснення окремих норм законодавства

Замовити персональну презентацію