Лист Державної податкової служби України № 8450/7/15-1317 від 23.03.2012 щодо податкової звітності з податку на прибуток

Про податкову звітність з податку на прибуток

...

З метою належного адміністрування податку на прибуток та здійснення організаційних заходів в частині приймання податкової звітності Державна податкова служба України щодо форм податкової звітності з податку на прибуток підприємств, які мають подаватися платниками податку на прибуток до органів державної податкової служби у 2012 році, повідомляє наступне.

Відповідно до абзацу 2 пункту 46.6 статті 46 розділ ІІ Податкового кодексу України (далі - Кодекс) до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності з податкового періоду, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Отже, платники податку, які підпадають під дію пунктів 15, 17 - 19 підрозділу 4 розділу ХХ , "Перехідні положення" Кодексу складають Звіт про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів, за формою затвердженою наказом Міністерства фінансів України (далі – Мінфін) від 21.12.2011 р. № 1685, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України (далі – Мін'юст) 27.12.2011 р. за № 1529/20267 та оприлюднений 30.12.2011 р., за І квартал 2012 року.

Що стосується страховиків, то оскільки станом на 20.03.2012 р. не оприлюднено відповідну податкову декларацію, проект якої розроблено у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України 17 листопада 2011 року Закону України № 5057 , "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку", положеннями якого на 2012 рік продовжено діючий у 2011 році порядок оподаткування страховиків, то страховим компаніям до введення в дію нової форми податкової декларації пропонується подавати до органів ДПС за звітні (податкові) періоди 2012 року Податкову декларацію з податку на доходи (прибуток) страховика, за формою затвердженою наказом ДПА України від 21.02.2011 р. № 97, який зареєстрований в Мін'юсті 21.03.2011 р.за № 376/19114 (далі – Податкова декларація № 97).

Водночас, слід зазначити, що у зв'язку із застосуванням у 2011 році особливих звітних (податкових) періодів - ІІ квартал, ІІ – ІІІ квартали та ІІ – ІV квартали, які відповідно зазначені на бланку форми Податкової декларації № 97, при складанні цієї декларації на паперовому носії за звітні (податкові) періоди 2012 року платники податку - страховики самостійно зазначають у 2-ому рядку заголовної частини звітні (податкові) періоди: І квартал, півріччя, три квартали, рік. Для подання вказаної звітності в електронному вигляді для зазначення вказаних звітних (податкових) періодів до формату електронного документа додано окремі поля.

Щодо наказу Мінфіну від 07.2011.2011 р. № 1397, зареєстрованого в Мін'юсті 02.12.2011 р. за № 1393/2013, яким затверджено форму Податкової декларації з податку на прибуток страховика, то така форма буде застосовуватися починаючи з підсумків діяльності страхових компаній за 1 квартал 2013 року.

Наказом Мінфіну від 21.12.2011 р. № 1683, зареєстрованим в Мін'юсті 10.01.2012 р. за № 16/20329, затверджено форму Податкової декларацію з податку на прибуток банку (далі - Декларація № 1683). Метою прийняття даного наказу є удосконалення звітності з податку на прибуток банків, шляхом зменшення кількості додатків та показників, які містила податкова декларація, затверджена наказом ДПА України від 21.02.2011 р. № 98.

Також 23.02.2012 р. оприлюднено постанову Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 р. № 98 , "Питання переходу платників податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Кодексу, до подання спрощеної податкової декларації" , якою затверджено форму Cпрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі - Спрощена декларація № 98).

Відповідно до пункту 152.9 статті 152 розділу ІІІ Кодексу для цілей цього розділу використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. Зокрема, підпунктом 152.9.1 цього пункту Кодексу передбачено, що звітний податковий період починається з першого календарного дня податкового періоду і закінчується останнім календарним днем податкового періоду.

З урахуванням необхідності ведення обліку показників податкових декларацій з метою оподаткування податком на прибуток наростаючим підсумком, та зважаючи, що Декларація № 1683 та Спрощена декларація № 98 відповідно набрали чинності 27.01.2012 р. та 23.02.2012 р., тобто у І кварталі 2012 року, пропонуємо платникам податкубанківським установам та платникам податку, на яких розповсюджується дія пункту 154.6 статті 154 розділу ІІІ Кодексу, подавати вказані декларації до органів ДПС починаючи зі звітного (податкового) періоду - І квартал 2012 року.

Державним податковим службам в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, СДПІ по роботі з ВПП терміново довести зазначений лист до відома платників податку та підпорядкованих органів ДПС.

Заступник Голови А.П. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 8450/7/15-1317 від 23.03.2012 щодо податкової звітності з податку на прибуток

Про податкову звітність з податку на прибуток

Замовити персональну презентацію