Лист Державної податкової служби України № 8205/6/15-1215 від 11.05.2012 щодо фактичних витрат підприємств паливно-енергетичного комплексу

Про фактичні витрати підприємств паливно-енергетичного комплексу

...

Державна податкова служба України розглянула лист щодо питання звільнення від оподаткування прибутку підприємств паливно-енергетичного комплексу згідно з пп. 154.8 ст. 154 Податкового кодексу України і повідомляє.

Згідно з п. 154.8 ст. 154 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) звільняється від оподаткування прибуток підприємств паливно-енергетичного комплексу в межах фактичних витрат, що не перевищують загальну річну суму:

• передбачених інвестиційними програмами, схваленими органом, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики і на ринку природного газу, на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних та розподільчих (локальних) електричних мереж, електричних станцій, теплоелектроцентралей, магістральних газопроводів, газорозподільних мереж, підземних сховищ газу та встановлення лічильників газу населенню, у тому числі сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування вищезазначених цілей;

• передбачених проектами, фінансування яких здійснюється за рахунок суб'єктів природних монополій, виробників електричної та/або теплової енергії відповідно до рішень Кабінету Міністрів України;

• витрат у межах інвестиційної складової, затвердженої органом, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики і на ринку природного газу, необхідної для повернення кредитів, інвестицій, погашення облігацій (боргових цінних паперів) , випущених (отриманих) енергогенеруючими компаніями, з метою фінансування капітальних вкладень з будівництва (реконструкції, модернізації) обладнання електричних станцій і теплоелектроцентралей, відповідно до плану будівництва (реконструкції, модернізації), затвердженого Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом.

Відповідно до абзацу другого ст. 11 Закону України від 16.10.97 р. № 575/97-ВР "Про електроенергетику" визначено, що органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Порядок подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії затверджено постановою Національної комісії регулювання енергетики України від 26.07.2007 р. № 1052 (далі - Порядок).

Відповідно до пункту 3.2 Порядку інвестиційна програма оформлюється з дотриманням вимог Порядку, затверджується в установленому порядку та погоджується з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, про що робляться відповідні відмітки на титульному листі.

Згідно з п. 3.12 Порядку інвестиційна програма для ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії схвалюється НКРЕ.

Таким чином, для визначення межі фактичних витрат по фінансуванню капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) міждержавних, магістральних та розподільчих (локальних) електричних мереж, електричних станцій, теплоелектроцентралей, у тому числі сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування вищезазначених цілей, для визначення обсягу прибутку, що звільняється від оподаткування згідно із нормами пункту 154.8 ст. 154 Кодексу, використовується загальна річна сума інвестиційної програми, погоджена Міністерством енергетики і вугільної промисловості України та схвалена НКРЕ.

Слід зазначити, що у таблиці 1 додатка ПЗ "Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування" до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2011 р. № 1213, передбачено відображати прибуток, звільнений від оподаткування, як різницю між доходами, які не підлягають оподаткуванню, та витратами, пов'язаними з одержанням таких доходів. Результат такого розрахунку прибутку, що звільнений від оподаткування, переноситься до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства та може мати як від'ємне, так і додатне значення, що передбачено самою декларацією.

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 8205/6/15-1215 від 11.05.2012 щодо фактичних витрат підприємств паливно-енергетичного комплексу

Про фактичні витрати підприємств паливно-енергетичного комплексу

Замовити персональну презентацію