Лист ДФСУ № 8181/6/99-99-19-03-02-15 від 12.04.2016 щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції

Щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції

...

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відповідно до підпунктів "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких згідно зі статтею 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ визначено, що для операцій з постачання програмної продукції, тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, запроваджено пільговий режим оподаткування податком на додану вартість, згідно з яким звільняються від оподаткування цим податком операції з постачання програмної продукції.

Для цілей цього пункту ПКУ до програмної продукції належать:

результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;

криптографічні засоби захисту інформації.

Особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції визначено в Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом Міндоходів від 07.10.2013 р. № 536.

Зокрема, операції з постачання систем та/або устаткування/обладнання, невід'ємною складовою яких є програмна продукція, не віднесені до операцій з постачання товарів і послуг, до яких застосовуються податкові пільги з податку на додану вартість. Відповідно при здійсненні таких операцій платники податків зобов'язані здійснювати нарахування та сплату податку на додану вартість за такими операціями на загальних підставах, визначених для поставки товарів та послуг в Україні.

Лише у випадку, якщо програмна продукція була поставлена підприємством - постачальником як окремий елемент поставки та на таку продукцію передано право власності (згідно з договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності), така операція звільняється від оподаткування податком на додану вартість як операція з постачання програмної продукції згідно з пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

Відповідно до умов Договору на закупівлю товарів за державні кошти (далі - Договір), укладеного між платником податку (далі - Замовник) та платником податку (далі - Учасник), предметом Договору є закупівля обчислювальних машин, частин та приладдя до них.

Зокрема, умовами Договору визначено, що Учасник зобов'язується у 2015 році поставити Замовникові устаткування (далі - Комплекси). Ціну у Договорі за поставлені Комплекси визначено загальною сумою.

Комплекси поставляються у комплекті з усім потрібним для здійснення його штатної роботи спеціальним та загальним програмним забезпеченням При цьому, виходячи із умов Договору програмне забезпечення не виділено як окремий елемент поставки.

Крім того, як зазначено у зверненні, виключні майнові права на програмне забезпечення, яке вже інстальоване на Комплексах, не передаються Замовнику. Замовнику надаються лише невиключні майнові права на використання такого програмного забезпечення.

Враховуючи викладене та зважаючи на те, що згідно з умовами Договору програмне забезпечення, яке інстальоване на Комплексах, є невід'ємною їх частиною та не виділено як окремий елемент поставки, то операція Учасника з постачання Комплексів (у яких міститься програмне забезпечення) Замовнику для цілей оподаткування ПДВ розглядається як одна операція, яка підлягає оподаткуванню податком у загальновстановленому порядку.

Голова Р. М. Насіров

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 8181/6/99-99-19-03-02-15 від 12.04.2016 щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції

Щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції

Замовити персональну презентацію