Лист Міністерства доходів і зборів України № 8135/6/99-99-19-01-01-16 від 07.05.2014 щодо наданих зауважень та пропозицій до деяких норм Податкового кодексу України

Щодо наданих зауважень та пропозицій до деяких норм Податкового кодексу України

...

Міністерство доходів і зборів України в межах компетенції розглянуло лист Громадської ради при Міністерстві доходів і зборів України від 07.04.2014 р. N 07/04-2 і надає інформацію щодо наданих пропозицій та зауважень до деяких норм Податкового кодексу України, що додається.

Додаток: на 3 арк. у 1 прим.

Перший заступник Міністра І. О. Білоус

...

Додаток
до листа Міндоходів
07.05.2014 р. № 8135/6/99-99-19-01-01-16

Інформація щодо наданих зауважень та пропозицій до деяких норм Податкового кодексу України

Щодо пропозицій внесення змін до пункту 193.1 статті 193 та підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

З 1 квітня 2014 року Законом України від 27 березня 2014 року № 1166-VII "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" (далі - Закон № 1166-VII) виключено підпункт 197.1.27 пункту 197.1 статті 197 Кодексу, в результаті чого скасовується режим звільнення від оподаткування операцій з постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі і тих, які реалізуються аптечними закладами), а також виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і запроваджено оподаткування таких товарів за ставкою 7 відс. (підпункт "в" пункту 193.1 статті 193 Кодексу).

Законом України від 10 квітня 2014 року № 1200-VII "Про прийняття змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства" (далі - Закон № 1200-VII) внесено зміни до Кодексу, які передбачають запровадження ставки податку на додану вартість у розмірі 7 відс. на операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 118 затверджено Перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків.

Міндоходів з метою оперативного інформування платників податків та підпорядкованих органів Міндоходів підготовлено та направлено регіональним органам Міндоходів лист від 04.04.2014 р. № 7860/7/99-99-19-04-02-17 (розміщено на офіційному веб-порталі Міндоходів) про особливості адміністрування податку на додану вартість та ведення податкового обліку операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення у зв'язку з прийняттям Закону № 1166-VII.

Крім того, повідомляємо, що підтримується пропозиція щодо опрацювання Переліку виробів медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення, що затверджується Кабінетом Міністрів України (звільнених від оподаткування податком на додану вартість відповідно до підпункту "а" підпункту 197.1.3 Кодексу) у зв'язку з запровадженням ставки податку на додану вартість у розмірі 7 відс. на вироби медичного призначення.

Щодо пропозицій внесення змін до підпункту 151 пункту 15 підрозділу 2 розділу XX Перехідних положень Кодексу.

Що стосується надання права на нульову ставку податку на додану вартість при експорті зернових та технічних культур тільки сільськогосподарським підприємствам - виробникам таких зернових та технічних культур, вирощених на землях сільськогосподарського призначення, які перебувають у їх власності або постійному користуванні (землі державної та комунальної власності) на дату такого експорту необхідно зазначити таке.

Вказана норма є тимчасовою (до 1 жовтня 2014 року) та діятиме фактично до нового врожаю. Норма запроваджена з метою державної підтримки сільгоспвиробників, що здійснюють господарську діяльність на власних землях або на землях, які перебувають у їх постійному користуванні, а також з метою уникнення зловживань у цій сфері.

Одночасно повідомляємо, що у зв'язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови від 01 березня 2014 року № 67 "Про ліквідацію Міністерства доходів і зборів України" відновлюється діяльність Державної податкової служби України та Державної митної служби України, діяльність яких спрямовуватиметься та координуватиметься Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів, реалізація єдиної державної податкової політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства здійснюватиметься Міністерством фінансів України.

Щодо пропозицій з питань акцизного податку.

Законом № 1200-VII удосконалено окремі положення діючого законодавства, зокрема, положень Закону № 1166-VII.

Відповідно до розділу II Закону № 1200-VII збільшення ставок акцизного податку та мінімального акцизного податкового зобов'язання на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну набирає чинності з 1 липня 2014 року.

Таким чином, немає необхідності окремо надавати роз'яснення щодо порядку оподаткування тютюнової сировини, тютюнових відходів, тютюну та замінників тютюну, інших, промислового виробництва, оскільки розділом II Закону № 1200-VII це чітко встановлено.

Щодо порядку оподаткування товарів, коди за УКТЗЕД яких відсутні в Законі України "Про Митний тариф України".

Закон України від 19 вересня 2013 року № 584-VII "Про Митний тариф України" (далі - Закон № 584-VII), товарна номенклатура якого базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів 2012 року, набрав чинності 1 січня 2014 року.

З метою проведення митного оформлення у перехідний період та на виконання положень статті 68 Митного кодексу України, Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 428, наказом Міндоходів від 22.01.2014 року № 54 затверджено Перехідні таблиці від УКТЗЕД версії 2007 р. до УКТЗЕД версії 2012 р.

Зазначений наказ розташовано на офіційному веб-порталі Міндоходів в рубриці Головна / Законодавство / Митне законодавство / Накази.

Таким чином, до приведення положень нормативно-правових актів у відповідність до Закону при митному оформленні товарів та у разі постачання окремих товарів на території України переведення кодів з УКТЗЕД версії 2007 року на УКТЗЕД версії 2012 року слід здійснювати відповідно до норм зазначеного наказу та положень УКТЗЕД, у редакції Закону № 584-VII.

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 8135/6/99-99-19-01-01-16 від 07.05.2014 щодо наданих зауважень та пропозицій до деяких норм Податкового кодексу України

Щодо наданих зауважень та пропозицій до деяких норм Податкового кодексу України

Замовити персональну презентацію