Лист Державної податкової адміністрації України № 8043/6/15-0716 від 27.04.2011 щодо оренди землі

Щодо оренди землі

...

Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо питань орендної плати за землю і повідомляє.

Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України від 06.10.98 р. № 161-XIV "Про оренду землі" (далі - Закон № 161), іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Будь-які питання щодо оподаткування з 1 січня 2011 року регулюються Податковим кодексом України (далі - ПКУ) і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства.

Підпунктом 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 ПКУ визначено, що плата за землю - загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Як встановлено підпунктом 14.1.136 пункту 14.1 статті 14 ПКУ орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності - обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. При цьому вказано, що далі у розділі XIII слова "орендна плати за земельні ділянки державної і комунальної власності" визначаються як "орендна плата".

Справляння плати за землю здійснюється відповідно до положень розділу XIII ПКУ.

Підпунктом 288.1 статті 288 ПКУ визначено, що підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки, об'єктом оподаткування - земельна ділянка, надана в оренду.

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

Статтею 4 Закону № 161 встановлено, що орендодавцями земельних ділянок є громадяни та юридичні особи, у власності яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи.

При цьому пунктом 1 розділу VIII Закону № 161 визначено, що до розмежування відповідно до закону земель державної і комунальної власності орендодавцями земельних ділянок у межах населених пунктів, крім земель, переданих у приватну власність, є відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів - відповідні органи виконавчої влади вмежах повноважень, визначених Земельним кодексом України.

Відповідно до пункту 288.5 статті 288 ПКУ розмір орендної плати за земельної ділянки державної і комунальної власності встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою:

• для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку, що встановлюється розділом XIII ПКУ;

• для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку, що встановлюється розділом XIII ПКУ.

Отже, враховуючи положення ПКУ, вимоги пункту 288.5 статті 288 ПКУ щодо мінімального розміру орендної плати за землю застосовуються до договорів оренди земельних ділянок державної і комунальної власності, орендодавцями яких є сільські, селищні та міські ради та відповідні органи виконавчої влади.

Разом з тим звертаємо увагу на те, що з метою підвищення рівня соціального захисту селян - власників земельних ділянок і земельних часток (паїв), а також відповідальності землекористувачів за ефективне використання земель сільськогосподарського призначення Указом Президента України від 2 лютого 2002 року № 92/2002 визнано одним із пріоритетних завдань розвитку аграрного сектора економіки - забезпечення підвищення рівня соціального захисту сільського населення, зокрема шляхом запровадження плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у розмірі не менше 3 відсотків визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю)та поступового збільшення цієї плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря.

Заступник Голови комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПА України О. Любченко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 8043/6/15-0716 від 27.04.2011 щодо оренди землі

Щодо оренди землі

Замовити персональну презентацію