Лист ДФСУ № 7970/6/99-99-19-02-01-15 від 11.04.2016 щодо оподаткування коштів, отриманих неприбутковою організацією (ознака неприбутковості 0012) від здачі в оренду приміщень, а також від продажу частки корпоративних прав

Щодо оподаткування коштів, отриманих неприбутковою організацією (ознака неприбутковості 0012) від здачі в оренду приміщень, а також від продажу частки корпоративних прав

...

Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула лист щодо оподаткування коштів, отриманих неприбутковою організацією (ознака неприбутковості 0012) від здачі в оренду приміщень, а також від продажу частки корпоративних прав, і повідомляє.

У зв'язку з прийняттям Закону України від 17 липня 2015 року № 652 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій" (далі - Закон № 652), починаючи з 13 серпня 2015 року, розширено перелік суб'єктів господарювання неприбуткових підприємств, установ та організацій, які не є платниками податку на прибуток підприємств, та змінено порядок їх оподаткування податком на прибуток.

Законом № 652 доповнено перелік суб'єктів господарювання неприбуткових підприємств, установ та організацій, які не є платниками податку на прибуток підприємств, зокрема, іншими об'єднаннями юридичних осіб.

Відповідно до пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр).

При цьому доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Отже, внесене до Реєстру Об'єднання не сплачує податок на прибуток з доходів, отриманих від надання в оренду власних об'єктів нерухомості та коштів від продажу частки корпоративних прав, за умови, що такі доходи (прибутки) використовуються такою неприбутковою організацією виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (підпункт 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу).

Щодо відображення доходів, отриманих від надання в оренду власних об'єктів нерухомості та від продажу частки корпоративних прав неприбутковою організацією з ознакою 0012, то чинна форма податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України 27.01.2014 р. № 85, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.02.2014 р. № 276/25053 (далі - Звіт № 85), не містить такого рядка.

Разом з цим пунктом 46.6 статті 46 Кодексу встановлено, якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, який затвердив такі форми, зобов'язаний оприлюднити нові форми звітності.

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

При цьому якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.

У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, складені за довільною формою, що вважатиметься невід'ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання (п. 46.4 ст. 46 Кодексу).

Отже, під час складання Звіту № 85 рекомендуємо неприбутковій організації з ознакою 0012 збільшити загальний показник рядка 5 на суму доходів, отриманих від надання в оренду власних об'єктів нерухомості, та доходів від продажу частки корпоративних прав, та подати доповнення до звіту, передбачене п. 46.4 ст. 46 Кодексу, з відповідним поясненням та зазначенням таких сум, вказавши про цей факт у спеціально відведеному полі Звіту № 85.

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 7970/6/99-99-19-02-01-15 від 11.04.2016 щодо оподаткування коштів, отриманих неприбутковою організацією (ознака неприбутковості 0012) від здачі в оренду приміщень, а також від продажу частки корпоративних прав

Щодо оподаткування коштів, отриманих неприбутковою організацією (ознака неприбутковості 0012) від здачі в оренду приміщень, а також від продажу частки корпоративних прав

Замовити персональну презентацію