Лист ДФСУ № 7955/6/99-99-19-02-02-15 від 11.04.2016 щодо визнання господарських операцій платника податків з контрагентами - нерезидентами, контрольованими у разі затвердження Кабінетом Міністрів України нового переліку держав (територій)

Щодо визнання господарських операцій платника податків з контрагентами - нерезидентами, контрольованими у разі затвердження Кабінетом Міністрів України нового переліку держав (територій)

...

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визнання господарських операцій платника податків з контрагентами - нерезидентами, контрольованими у разі затвердження Кабінетом Міністрів України нового переліку держав (територій), та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до такого переліку.

Господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за період перебування держави (території) у переліку протягом відповідного звітного (податкового) року (пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу).

Відповідно до пп. 39.5.3.1 пп. 39.5.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу платник податків та контролюючий орган використовують джерела інформації, які містять відомості, що дають можливість зіставити комерційні та фінансові умови операцій згідно з пп. 39.2.2 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, зокрема:

а) інформацію про зіставні неконтрольовані операції платника податків, а також інформацію про зіставні неконтрольовані операції його контрагента - сторони контрольованої операції з непов'язаними особами;

б) будь-які інформаційні джерела, що є загальнодоступними та надають інформацію про співставні операції та осіб.

Таким чином, не визнаються контрольованими господарські операції, здійснені безпосередньо з нерезидентом - непов'язаною особою:

зареєстрованою в державі (території), яка не входить в перелік, затверджений Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, або здійснені у період після виключення такої держави (території) з такого переліку.

Отже, такі господарські операції можуть бути використані платником для порівняння ціни (рентабельності) під час застосування методів трансфертного ціноутворення з урахуванням критеріїв співставності, визначених пп. 39.2. п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 7955/6/99-99-19-02-02-15 від 11.04.2016 щодо визнання господарських операцій платника податків з контрагентами - нерезидентами, контрольованими у разі затвердження Кабінетом Міністрів України нового переліку держав (територій)

Щодо визнання господарських операцій платника податків з контрагентами - нерезидентами, контрольованими у разі затвердження Кабінетом Міністрів України нового переліку держав (територій)

Замовити персональну презентацію