Лист Державної податкової служби України № 7912/6/15-1415 від 07.05.2012 щодо переліку первинних документів, якими можуть керуватися платники податків в підтвердження наданих банками послуг з розрахунково-касового обслуговування

Щодо переліку первинних документів, якими можуть керуватися платники податків в підтвердження наданих банками послуг з розрахунково-касового обслуговування

...

Державна податкова служба України розглянула лист Українського кредитно-банківського союзу від 08.02.2012 р. № 95 щодо переліку первинних документів, якими можуть керуватися платники податків в підтвердження наданих банками послуг з розрахунково-касового обслуговування.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі Кодекс) для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Водночас статтею 1 Закону України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон) визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Згідно зі статтею 9 Закону первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Обов'язкові реквізити первинних документів визначені пунктом 2 статті 9 Закону.

Пунктом 1.37 статті 1 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 05.04.2001 р. № 2346-ІII визначено, що розрахунково-касове обслуговування - це послуги, що надаються банком клієнту на підставі відповідного договору, укладеного між ними, які пов'язані із переказом коштів з рахунка (на рахунок) цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договорами.

Отже, порядок надання банком послуг з розрахунково-касового обслуговування згідно з законодавством України має бути визначено при укладанні договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженим Постановою НБУ від 18.06.2003 р. № 254 (далі - Положення 254), визначено перелік первинних документів, які складаються банками в залежності від виду операції.

Зокрема, до первинних документів відносяться касові документи, які являються підтвердженням здійснених операцій готівкою та меморіальні, що використовуються для безготівкових розрахунків, а саме: меморіальні ордери, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, платіжні вимоги, розрахункові чеки та інші документи (інші платіжні інструменти, що визначаються нормативно-правовими актами Національного банку) .

Первинними меморіальними документами, які підтверджують надання банком послуг з розрахунково-касового обслуговування, є меморіальні ордери, платіжні доручення за умови зазначення в них виду платежу (послуги з розрахунково-касового обслуговування).

Пунктом 5.1 глави 5 Положення 254 визначено, що інформація, що міститься в первинних документах, систематизується в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Запис у регістрах аналітичного обліку здійснюється лише на підставі відповідного санкціонованого первинного документа.

Враховуючи вищезазначене, виписка з особового рахунку клієнта, яка містить зміст наданої банком операції - послуги з розрахунково-касового обслуговування та суми операції за умови зазначення в ній обов'язкових реквізитів, передбачених статтею 9 Закону, може слугувати в якості документа, що підтверджує суму витрат на оплату банківських послуг з розрахунково-касового обслуговування.

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 7912/6/15-1415 від 07.05.2012 щодо переліку первинних документів, якими можуть керуватися платники податків в підтвердження наданих банками послуг з розрахунково-касового обслуговування

Щодо переліку первинних документів, якими можуть керуватися платники податків в підтвердження наданих банками послуг з розрахунково-касового обслуговування

Замовити персональну презентацію