Лист Державної податкової адміністрації України № 7908/6/17-0715 від 26.04.2011 щодо визначення оціночної вартості легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера, яка є базою для обкладення податком на доходи фізичних осіб

Щодо визначення оціночної вартості легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера, яка є базою для обкладення податком на доходи фізичних осіб

...

Державна податкова адміністрація України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, в межах компетенції розглянула ваш лист, з яким ви звернулися до народного депутата України, щодо визначення оціночної вартості легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера, яка є базою для обкладення податком на доходи фізичних осіб, і повідомляє.

Пунктом 173.2 статті 173 розділу IV " Податок на доходи фізичних осіб" Кодексу встановлено, що в якості виключення з положень пункту 173.1 цієї статті при продажуодного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера не частіше одного разу протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій оподатковуються за ставкою 1 відсоток.

Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року другого та наступних об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною у пункті 167.2 статті 167 цього Кодексу.

Дохід від продажу об'єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта і не нижче 25 відсотків вартості такого ж нового об'єкта рухомого майна.

У той же час законом, що визначає правові засади здійснення оцінки майна, у тому числі транспортних засобів, та професійної оціночної діяльності в Україні, її державного регулювання, є Закон України від 12.07.2001 р. № 2658-III "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні "(далі -Закон).

Так, відповідно до статті 3 Закону оцінка майна це процес визначення його вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними у статті 9 названого Закону, та (вона) є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

Згідно з абзацом першимстатті 9 Законуметодичне регулюванняоцінки майна здійснюється у відповідних нормативно-правових актах з оцінки майна: положеннях (національних стандартах) оцінки майна, які затверджуютьсяКабінетом Міністрів України, методиках та іншихнормативно-правових актах, які розробляютьсяз урахуваннямвимог положень ( національних стандартів) ізатверджуютьсяКабінетом Міністрів УкраїниабоФондом державного майна України.

Національний стандарт № 1"Загальні засади оцінки майна і майнових прав" затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440 (далі -Постанова).

При цьому абзацом першим статті24Закону встановлено, щоорганомдержавної влади, що здійснює державне регулюванняоціночної діяльностів Україні, єФонд державного майна України.

Фонд державного майна України забезпечує широке інформування суспільства з питань оціночної діяльності, стану та особливостей ціноутворення на майно та майнові права в Україні (абзац четвертийстатті24Закону).

Таким чином питання методології визначення оціночної вартості об'єктів рухомого майна не відноситься до компетенції органів державної податкової служби, а єпрерогативою Фонду державного майна України.

Заступник Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПС України С. Лекарь

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 7908/6/17-0715 від 26.04.2011 щодо визначення оціночної вартості легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера, яка є базою для обкладення податком на доходи фізичних осіб

Щодо визначення оціночної вартості легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера, яка є базою для обкладення податком на доходи фізичних осіб

Замовити персональну презентацію