Лист Державної податкової адміністрації України № 7907/6/17-0715 від 26.04.2011 щодо порядку видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку форми № 3 ДФ

Щодо порядку видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку форми № 3 ДФ

...

Державна податкова служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі - Кодекс), в межах компетенції розглянула лист щодо порядку видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку форми № 3 ДФ (далі - довідка № 3 ДФ) і повідомляє.

Підпунктом 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 розділу IV " Податок на доходи фізичних осіб" Кодексу встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, доходи від відчуження безпосередньо власником сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) ним на земельних ділянках, наданих йому в розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю), будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок), ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва.

Тобто обмеження щодо не збільшення розмірів земельних ділянок даною нормою Кодексу встановлено лише для осіб, яким надано у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства.

Отримувач таких доходів подає податковому агенту довідку про своє право на отримання доходу у джерела його виплати без сплати податку.

Форма довідки, строк дії, порядок її видачі затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 21.12.2010 р. № 975, який зареєстровано Міністерством юстиції України 29.12.2010 р. № 1385/18680.

Відповідно до частини першої статті 121 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-III (далі - Земельний кодекс) громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

• для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;

• для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;

• для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;

• для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара.

Згідно із статтею 1 Закону України від 15.05.2003 р. № 742-IV "Про особисте селянське господарство" (далі - Закон № 742) особисте селянське господарство - це, зокрема, господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків.

При цьому члени особистого селянського господарства мають право вільно розпоряджатися виробленою сільськогосподарською продукцією та реалізовувати її надлишки на ринках, а також заготівельним, переробним підприємствам та організаціям, іншим юридичним і фізичним особам (стаття 7 Закону № 742).

Враховуючи наведене, право на одержання довідки № 3 ДФ, у відповідності до підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 Кодексу, мають платники податку, що реалізовують надлишки сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), які є власниками такої продукції, вирощеної (виробленої) ними на земельних ділянках, що перебувають у їх власності, за умови дотримання вимог частини першої статті 121 Земельного кодексу. При цьому вказані платники не повинні мати на меті вирощування (вироблення) та реалізацію сільськогосподарської продукції задля одержання прибутку від її реалізації (ведення товарного сільгоспвиробництва).

Водночас щодо конкретних питань, які ставляться у листі, повідомляємо, що законодавчі підстави для видачі сільською, селищною, міською радою довідки № 3 ДФ відсутні, якщо платник податку, якому виділено земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, має ще й земельний пай, право на який засвідчено земельним сертифікатом. При цьому не має значення, використовує чи ні (здає в оренду, обслуговує тощо) власник такий пай.

Також підстави для видачі довідки № 3 ДФ відсутні, якщо платник податку фактично використовує для вирощення (вироблення) сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), яка їм реалізовується, належні йому земельні ділянки, розмір яких перевищує встановлені статтею 121 Земельного кодексу розміри, тобто якщо земельні частки (паї) не здаються в оренду та/або не обслуговуються тощо.

Заступник Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПС України С. Лекарь

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 7907/6/17-0715 від 26.04.2011 щодо порядку видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку форми № 3 ДФ

Щодо порядку видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку форми № 3 ДФ

Замовити персональну презентацію