Лист ДФСУ № 7889/6/99-99-21-05-15 від 08.04.2016 щодо переліку продукції, яка має бути відображена в акті інвентаризації залишків пального, коригування даних акта проведення інвентаризації та відображення кодів УКТ ЗЕД у податкових накладних

Щодо переліку продукції, яка має бути відображена в акті інвентаризації залишків пального, коригування даних акта проведення інвентаризації та відображення кодів УКТ ЗЕД у податкових накладних

...

Пунктом 9 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) встановлено, що протягом 20 календарних днів, починаючи з 1 березня 2016 року, платник податку зобов'язаний подати контролюючому органу акт проведення інвентаризації обсягів залишку пального станом на початок дня 1 березня 2016 року. Зазначені у такому акті інвентаризації обсяги залишку пального контролюючий орган враховує у формулі, визначеній пунктом 232.3 статті 232 цього Кодексу, як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування в системі електронного адміністрування реалізації пального.

Перелік пального встановлено у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу згідно з кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД), відповідно в акті інвентаризації має бути відображено лише пальне, визначене у цій статті.

Згідно з пунктом 9 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, дані акта проведення інвентаризації обсягів залишку пального можуть бути перевірені контролюючим органом у встановленому порядку протягом шести календарних місяців із дня його подання.

При встановленні за результатами перевірки невідповідності обсягів пального, зазначених у акті інвентаризації, фактичним даним та/або даним бухгалтерського обліку підприємства контролюючий орган здійснює відповідні коригування в Єдиному реєстрі електронних акцизних накладних на підставі даних акта перевірки.

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну, у якій зазначаються в окремих рядках визначені підпунктами "а" - "і" обов'язкові реквізити, зокрема для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, у податковій накладній має бути вказаний код товару згідно з УКТ ЗЕД (підпункт "і" пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу).

При реалізації придбаних імпортованих чи підакцизних товарів платники податку - продавці, які не є безпосередніми імпортерами чи виробниками вказаних товарів, у випадку коли податкова накладна, на підставі якої такі товари були придбані, не містить коду згідно з УКТ ЗЕД щодо таких товарів, самостійно визначають код товару згідно з УКТ ЗЕД відповідно до Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД, передбачених Законом України "Про Митний тариф України", з урахуванням пояснень і методичних рекомендацій Держмитслужби, та зазначають його в податковій накладній.

Код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України) повинен зазначатись за всім ланцюгом постачання таких товарів до моменту їх продажу кінцевому споживачу або до моменту, коли такі товари перетворюються в інший товар або стають частиною нового в результаті виробництва, обробки, переробки тощо. У випадку коли під час виробництва, обробки, переробки тощо створено новий підакцизний продукт, йому присвоюється новий відповідний код згідно з УКТ ЗЕД.

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 7889/6/99-99-21-05-15 від 08.04.2016 щодо переліку продукції, яка має бути відображена в акті інвентаризації залишків пального, коригування даних акта проведення інвентаризації та відображення кодів УКТ ЗЕД у податкових накладних

Щодо переліку продукції, яка має бути відображена в акті інвентаризації залишків пального, коригування даних акта проведення інвентаризації та відображення кодів УКТ ЗЕД у податкових накладних

Замовити персональну презентацію