Лист Державної податкової служби України № 7884/7/10-2415 від 19.03.2012 щодо розгляду скарги на податкове повідомлення-рішення

Щодо розгляду скарги на податкове повідомлення-рішення

...

ДПСУ розглянула скаргу банку на податкове повідомлення-рішення ДПІ у Нахімовському районі м. Севастополя від 03.11.2011 р. № 0000292200.

У скарзі банк просить скасувати зазначене податкове повідомлення-рішення в частині 17253474,37 грн. як таке, що прийняте без врахування результатів господарської діяльності та суб'єктивного тлумачення вимог податкового законодавства при формуванні від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток банківською установою.

Рішенням ДПСУ від 8 лютого 2012 року № 2337/6/10-2415 (№ 3745/7/10-2415) продовжено строк розгляду скарги по 19 березня 2012 року (включно). Для розгляду скарги використані ксерокопії документів: акта перевірки від 21.10.2011 р. № 2724/10/22-018/20748213 з додатками, податкового повідомлення-рішення ДПІ у Нахімовському районі м. Севастополя від 03.11.2011 р. № 0000292200, скарги, рішення ДПА у м. Севастополі, прийнятого за розглядом скарги, листа ДПСУ від 21.12.2011 р. № 4691/5/15-1216, висновку Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України від 14.03.2012 р. № 15-1218/193 та ДПС у м. Севастополі від 15.02.2012 р. № 436/8/10-230 з питань, порушених у скарзі банку.

Як свідчать матеріали справи, в період з 31.08.2011 р. по 11.10.2011 р. працівниками державної податкової служби проведено виїзну планову перевірку банку з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2009 р. по 30.06.2011 р. (акт перевірки від 21.10.2011 р. № 2724/10/22-018/20748213). Перевіркою встановлено, зокрема, що банком на порушення п. 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України до рядка 06.6 ("Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду" (від'ємне значення рядка 07 податкової декларації за попередній звітний (податковий період) або від'ємне значення об'єкта оподаткування за I квартал 2011 року) включено суму збитків за 2010 рік у розмірі 17271141 грн. (п. 3. 1.2.10 акта перевірки) . З урахуванням задекларованих банком показників перевіркою встановлено, що банком завищено від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за 2010 рік - на 17666,63 грн., за I квартал 2011 року - на 17666,63 грн. та за II квартал 2011 року - на 17302294,25 грн. За результатами розгляду матеріалів перевірки ДПІ у Нахімовському районі м. Севастополя прийнято податкове повідомлення-рішення з урахуванням порушень, що не оскаржуються, від 03.11.2011 р. № 0000292200 про зменшення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток на 17302294,25 грн.

Відповідно до п. 150.1 ст. 150 Податкового кодексу України якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення. Пунктом 1 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України визначено, що розділ III Податкового кодексу застосовується під час розрахунків з бюджетом, починаючи з доходів і витрат, що отримані і проведені з 1 квітня 2011 року, якщо інше не встановлено цим підрозділом.

Пунктом 3 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України встановлено, що пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується у 2011 році з урахуванням такого: якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Як свідчать обставини справи, в акті перевірки від 21.10.2011 р. № 2724/10/22-018/20748213 зазначено, що банком завищено від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за I квартал 2011 року на 17666,63 грн. та за II квартал 2011 року - на 17302294.25 грн. (31153,25 грн. + 17271141 грн.). Акт складено без дотримання вимог Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого наказом ДПАУ від 22.12.2010 р. № 984, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 р. за № 34/18772, а саме в акті перевірки не зазначені докази, що достовірно підтверджують наявність факту порушення, та допущено відображення необґрунтованих даних. Разом з тим, як зазначено в акті перевірки, основною причиною збитків банку є погіршення кредитного портфелю банку в результаті нестабільного фінансового положення позичальників банку, неліквідності заставного майна, яке не реалізовано протягом тривалого періоду у зв'язку з відсутністю попиту, що призвело до необхідності збільшення страхового резерву (за результатом перевірки банку Головним управлінням НБУ в АР Крим застосовані до банку заходи впливу із зобов'язанням доформування страхового резерву до 01.01.2011 р. на суму 40952,1 тис. грн.). Так, станом на 01.01.2010 р. сума витрат на формування страхового резерву становила 3,5 млн. грн., станом на 01.01.2011 р. - 17 млн. грн., станом на 01.04.2011 р. - 19,5 млн. грн. Національний банк України відповідно до ст. 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність" здійснює регулювання та контроль за фінансовими ризиками, аналіз розміру сформованих резервів (за рахунок витрат) відповідно до вимог регулятора та дотримання вимог щодо розміру регулятивного капіталу та його прибутковості. Також здійснює контроль за величиною сформованих резервів та іншими операціями банків, які впливають на їх фінансовий стан. Згідно з підпунктом 159.4.1 пункту 159.4 статті 159 Податкового кодексу України банки відшкодовують заборгованість, яка визначена безнадійною, за рахунок Страхового резерву, створеного відповідно до Методики, встановленої постановою Національного банку України від 01.06.2011 р. № 172 "Про затвердження Порядку відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву" , зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17.06.2011 р. за № 722/19460, та інших (лист ДПСУ від 21.12.2011 р. № 4691/5/15-1216).

З урахуванням викладеного, визначена банком сума 17253474,37 грн. зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток згідно з пунктом 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України є неправомірною.

Враховуючи викладене і керуючись статтею 12 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та підпунктом "б" пункту 14 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 23.12.2010 р. № 1001, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.01.2011 р. за № 10/18748, Державна податкова служба України скасовує податкове повідомлення-рішення ДПІ у Нахімовському районі м. Севастополя від 03.11.2011 р. № 0000292200 в частині 17253474,37 грн. та в зазначеній частині рішення ДПА у м. Севастополі від 30.12.2011 р. № 3306/10/25-064, прийняте за розглядом скарги банку, а скаргу задовольняє частково.

Відповідно до пункту 56.10, підпункту 56.17.3 пункту 56.17 та пункту 56.18 статті 56 Податкового кодексу України рішення Державної податкової служби України, прийняте за розглядом скарги банку, та податкове повідомлення-рішення ДПІ у Нахімовському районі м. Севастополя від 03.11.2011 р. № 0000292200 з урахуванням цього рішення, не підлягають подальшому адміністративному оскарженню, але з урахуванням строків давності можуть бути оскаржені до суду у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 7884/7/10-2415 від 19.03.2012 щодо розгляду скарги на податкове повідомлення-рішення

Щодо розгляду скарги на податкове повідомлення-рішення

Замовити персональну презентацію