Лист ДФСУ № 7867/6/99-99-19-02-02-15 від 08.04.2016 щодо контрольованих операцій

Щодо контрольованих операцій

...

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо контрольованих операцій та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Засади визначення операцій контрольованими встановлено пп. 39.2.1 ст. 39 Кодексу, зокрема, для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є:

господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків із пов'язаними особами - нерезидентами (пп. 39.2.1.1);

зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів - нерезидентів;

господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (пп. 39.2.1.2).

Згідно з пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу для визнання господарських операцій контрольованими необхідним є одночасне виконання наступних умов:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

З урахуванням положень пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, для визнання господарських операцій платника податків з контрагентами - нерезидентами контрольованими, застосовується затверджений Кабінетом Міністрів України перелік держав (територій), чинний на час здійснення таких господарських операцій, за умови дотримання вартісного критерію, встановленого пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

Таким чином, якщо загальний обсяг господарських операцій з контрагентом - нерезидентом, зареєстрованим в країні, яка була включена до зазначеного вище переліку, не перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків), здійснених у 2015 році, то усі операції, проведені з контрагентом у 2015 році, не визнаються контрольованими.

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 7867/6/99-99-19-02-02-15 від 08.04.2016 щодо контрольованих операцій

Щодо контрольованих операцій

Замовити персональну презентацію