Лист Державної податкової адміністрації України № 7788/6/15-0216 від 22.04.2011 щодо визнання витрат, що формують собівартість реалізованого товару

Щодо визнання витрат, що формують собівартість реалізованого товару

...

Державна податкова адміністрація України розглянула лист стосовно визнання витрат, що формують собівартість реалізованого товару, у випадку отримання передоплати (авансу) до набрання чинності розділом III " Податок на прибуток підприємств" Податкового кодексу України і повідомляє таке.

Після (01.04.2011 р.) набрання чинності розділом III " Податок на прибуток підприємств" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг (п. 138.4 ст. 138 Кодексу).

Відповідно до п. 137.1 ст. 137 Кодексу дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар.

Тим самим, за нормами Кодексу витрати, що формують собівартість реалізованого товару, пов'язуються з доходами від реалізації цього товару в момент переходу права власності покупцеві.

Однак у випадку якщо підприємство отримало передоплату (аванс) до 01.04.2011 р., платник повинен був включити суму такої передоплати до складу валових доходів за датою отримання коштів згідно із нормами пп. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4 та пп. 11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" .

В момент переходу права власності на товар покупцеві (після 01.04.2011 р.) продавець товару не здійснює повторне визнання доходів вже за правилами Кодексу, оскільки пунктом 7 підрозділу 4 розділу XX Кодексу дохід не визначається щодо товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) після дати набрання чинності розділом III цього Кодексу в частині вартості таких товарів (результатів робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, у тому числі в період перебування на спрощеній системі оподаткування.

Одночасно витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, визнаються витратами того звітного періоду, в якому відбувся перехід права власності на товар покупцеві.

При цьому витрати, понесені до 01.04.2011 р., враховуються у складі собівартості реалізованих товарів після цієї дати лише в частині балансової вартості запасів, що відображена в обліку відповідно до п. 5.9 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" .

Заступник Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПА України О. Любченко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 7788/6/15-0216 від 22.04.2011 щодо визнання витрат, що формують собівартість реалізованого товару

Щодо визнання витрат, що формують собівартість реалізованого товару

Замовити персональну презентацію