Лист Державної податкової служби України № 7754/6/23-50.0114 від 04.05.2012 щодо відкриття рахунків в установах банків філіями та іншими структурними підрозділами

Щодо відкриття рахунків в установах банків філіями та іншими структурними підрозділами

...

Державна податкова служба України розглянула запит щодо відкриття рахунків в установах банків філіями та іншими структурними підрозділами, яким делеговано право виписки податкової накладної для самостійного здійснення розрахунків з постачальниками/споживачами за поставлені/придбані товари/ послуги, і у межах компетенції повідомляє таке.

Статтею 180 р. V Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями, далі - Кодекс) визначено перелік осіб, які з метою оподаткування є платниками податку на додану вартість.

Відповідно до пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 р. I Кодексу такою особою на виконання р. V Кодексу є, зокрема, будь-яка із зазначених нижче осіб:

- суб'єкт господарювання - юридична особа, у тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення таких інвестицій;

- інша юридична особа, що не є суб'єктом господарювання.

Згідно з ч. 2 ст. 55 Господарського кодексу України (зі змінами та доповненнями, далі - Господарський кодекс) суб'єктами господарювання, зокрема, є господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України (зі змінами та доповненнями, далі - Цивільний кодекс), державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Суб'єкти господарювання, зазначені в пункті першому частини другої цієї статті, мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи (ч. 5 ст. 55 Господарського кодексу).

Відповідно до п. 3 ст. 95 Цивільного кодексу філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Враховуючи те, що філії та представництва юридичних осіб - резидентів не юридичні особи, а також не суб'єкти господарювання, то у податкових органів відсутні підстави для реєстрації філій та представництв юридичних осіб - резидентів самостійними платниками ПДВ.

При цьому згідно з п. 1 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 р. № 1379, якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють постачання товарів/ послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право виписки податкових накладних.

Щодо питань стосовно відкриття філіями та іншими структурними підрозділами платника податків банківських рахунків для здійснення розрахунків з постачальниками/споживачами, слід керуватися нормами Господарського кодексу.

Згідно із п. 2 ст. 64 Господарського кодексу функції, права та обов'язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами. Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до законодавства (п. 4 ст. 64 Господарського кодексу).

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 7754/6/23-50.0114 від 04.05.2012 щодо відкриття рахунків в установах банків філіями та іншими структурними підрозділами

Щодо відкриття рахунків в установах банків філіями та іншими структурними підрозділами

Замовити персональну презентацію