Лист ДФСУ № 7556/6/99-99-19-03-02-15 від 09.04.2015 щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг з перевезення вантажу платником податку з території ВЕЗ «Крим» на іншу територію України

Щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг з перевезення вантажу платником податку з території ВЕЗ «Крим» на іншу територію України

...

Державна фiскальна служба України розглянула звернення <...> щодо оподаткування ПДВ операцiй з постачання послуг з перевезення вантажу платником податку з територiї ВЕЗ «Крим» на iншу територiю України та повiдомляє.

Вiдповiдно до пiдпункту 195.1.3 пункту 195.1 статтi 195 Податкового кодексу України (далi — Кодекс) операцiї з мiжнародного перевезення пасажирiв i багажу та вантажiв залiзничним, автомобiльним, морським i рiчковим та авiацiйним транспортом оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою.

Засади органiзацiї та дiяльностi автомобiльного транспорту визначенi Законом України вiд 5 квiтня 2001 року № 2344-III «Про автомобiльний транспорт» (далi — Закон № 2344), який регулює вiдносини мiж автомобiльними перевiзниками, замовниками транспортних послуг, органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування, пасажирами, власниками транспортних засобiв, а також їх вiдносини з юридичними та фiзичними особами — суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi забезпечують дiяльнiсть автомобiльного транспорту та безпеку перевезень.

Статтею 1 Закону № 2344 визначено, що:

внутрiшнi перевезення — перевезення пасажирiв та/чи вантажiв територiєю України без перетину державного кордону України;

мiжнароднi перевезення пасажирiв i вантажiв — перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом з перетином державного кордону.

Вiдповiдно до пункту 1 Закону України вiд 15 квiтня 2014 року № 1207-VII «Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України» тимчасово окупована територiя України (АР Крим та мiсто Севастополь) є невiд'ємною частиною територiї України, на яку поширюється дiя Конституцiї та законiв України.

Отже, операцiї платникiв податкiв з постачання послуг з перевезення вантажу автомобiльним транспортом з територiї ВЕЗ «Крим» на iншу територiю України оподатковуються ПДВ за ставкою 20 вiдсоткiв.

Щодо порядку складання податкових накладних платником податку, який надає послуги з перевезення вантажiв з територiї ВЕЗ «Крим» на iншу територiю України

Вiдповiдно до пункту 201.7 статтi 201 Кодексу податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарiв/послуг, а також на суму коштiв, що надiйшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Таким чином, на дату отримання коштiв вiд замовника перевезення вантажу чи на дату оформлення документа, який пiдтверджує факт надання послуги з перевезення вантажу, залежно вiд того, яка з цих подiй вiдбулась ранiше, перевiзник складає податкову накладну з нарахуванням ПДВ за ставкою 20 вiдсоткiв на весь обсяг наданих послуг з перевезення вантажу.

В. о. Голови М. Мокляк

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 7556/6/99-99-19-03-02-15 від 09.04.2015 щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг з перевезення вантажу платником податку з території ВЕЗ «Крим» на іншу територію України

Щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг з перевезення вантажу платником податку з території ВЕЗ «Крим» на іншу територію України

Замовити персональну презентацію