Лист ДФСУ № 7539/6/99-99-19-02-02-15 від 06.04.2016 щодо врахування в декларації з податку на прибуток за 2015 рік різниць між бухгалтерською та податковою амортизацією

Щодо врахування в декларації з податку на прибуток за 2015 рік різниць між бухгалтерською та податковою амортизацією

...

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо врахування в декларації з податку на прибуток за 2015 рік різниць між бухгалтерською та податковою амортизацією та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються відповідно до вимог ст. 138 Кодексу.

Відповідно до положень п. 138.1 та п. 138.2 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I, пп. 138.3.2 - 138.3.4 Кодексу. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу (пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу).

Згідно з п. 11 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 01.01.2015 р. має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31.12.2014 р. відповідно до ст. ст. 144 - 146 та 148 розділу III Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.

Таким чином, амортизація основних засобів, нарахована згідно з правилами бухгалтерського обліку у 2015 році, збільшує фінансовий результат до оподаткування у Декларації з податку на прибуток за 2015 рік; одночасно амортизація основних засобів, розрахована відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу за 2015 рік, зменшує фінансовий результат до оподаткування у цій декларації.

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 7539/6/99-99-19-02-02-15 від 06.04.2016 щодо врахування в декларації з податку на прибуток за 2015 рік різниць між бухгалтерською та податковою амортизацією

Щодо врахування в декларації з податку на прибуток за 2015 рік різниць між бухгалтерською та податковою амортизацією

Замовити персональну презентацію