Лист Державної податкової адміністрації України № 7466/6/10-1015/2499 від 23.06.2011 щодо застосування штрафних санкцій

Щодо застосування штрафних санкцій

...

Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо застосування штрафних санкцій і повідомляє наступне.

Регулювання відносин у сфері справляння податків і зборів, порядку їх адміністрування, кола суб'єктів податкових правовідносин і відповідальності за порушенняподаткового законодавства відносяться до сфери дії Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Згідно зі статтею 6 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України.

Органи державної влади, їх посадові особи відповідно до статті 19 Конституції України зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 58 Конституції України визначено: "Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення".

Суть зворотної дії нормативно-правових актів у часі полягає в тому, що їхня юридична обов'язковість поширюється на правовідносини, що виникли до набрання даних нормативно-правових актів у силу.

Результати аналізу положень статей 8, 58, 92, 152, пункту 1 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України свідчать про те, що виключно законами Українипро оподаткування визначаються події та факти, що є порушеннями, і встановлюється відповідальність за їх вчинення. Відповідно і зворотна дія в часі реалізується через податкові закони у випадках, коли вони скасовують або пом'якшують відповідальність особи.

Починаючи з 01.01.2011 р. повноваження, підстави та спосіб дій органів державної податкової служби та їх посадових осіб, права, обов'язки і відповідальністьплатників податків визначені Кодексом.

Відповідно до пункту 113.3 статті 113 ПК Україні штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи державної податкової служби, застосовуються в порядку і в розмірах, встановлених Кодексом та іншими законами України.

Застосування за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи державноїподаткової служби, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), не передбачених Кодексом та іншими законами України, не дозволяється.

Отже, податкові органи здійснюють контроль за дотриманням норм законів з питань оподаткування, що діють до 01.01.2011 р., а штрафні (фінансові) санкції( штрафи) за порушення норм таких законів застосовуються у порядку та в розмірах, встановлених Кодексом та іншими законами України, діючими на момент застосування санкцій.

З урахуванням приписів статті 58 КонституціїУкраїни та Рішення Конституційного Суду України від 09.02.99 р. № 1-рп/99 можна прийти до висновку, що коли подія, факт визначалися як правопорушення податковим законодавством, що діє до 01.01.2011 р., і ці ж подія, факт визначаються в новому законодавчому акті як правопорушення, за вчинення якого застосовується юридична відповідальність, і ця відповідальність пом'якшує або скасовує відповідальність особи, то в такому випадку застосовуються норми нового законодавчого акта.

Якщо подія, факт не кваліфікувалися як правопорушення податковим законодавством, що діє до 01.01.2011 р., а в новому законодавчому акті ці ж подія, факт визначаються як правопорушення, за вчинення якого передбачено застосування юридичної відповідальності, то в такому випадку юридична відповідальність не застосовується.

У тому випадку, коли податковим законодавством, що діє до 01.01.2011 р., подія, факт визначалися як правопорушення, за вчинення якого застосовувалася юридична відповідальність, і в новому законодавчому акті ці ж подія, факт визначаються як правопорушення, за вчинення якого також застосовується юридичнавідповідальність, то в такому випадку застосовується відповідальність, яка є чинною на момент її застосування.

З урахуванням наведеного до платників податків за результатами документальних перевірок за податкові періоди до 2011 року буде застосовуватися відповідальність у порядку і розмірах, передбачених Кодексом.

Перший заступник Голови комісії з проведення
реорганізації ДПА України, заступник Голови ДПС України О. Клименко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 7466/6/10-1015/2499 від 23.06.2011 щодо застосування штрафних санкцій

Щодо застосування штрафних санкцій

Замовити персональну презентацію