Лист Державної податкової адміністрації України № 7429/5/15-0416 від 22.06.2011 щодо застосування окремих норм Податкового кодексу України

Щодо застосування окремих норм Податкового кодексу України

...

Державною податковою адміністрацією України на виконання доручення Адміністрації Президента України від 09.06.2011 р. № 03-01/1695 розглянуто звернення депутата щодо віднесення на витрати платника витрат, здійснених платником при купівлі іноземної валюти, зокрема комісії банку.

Відповідно до абз. "є" пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі - ПКУ) до складу адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та управління підприємством, які є складовою інших витрат, включається, зокрема, плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків.

Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, при цьому датою збільшення витрат платника податку від здійсненнякредитно-депозитних операцій є дата визнання процентів (комісійних та інших платежів, пов'язаних зі створенням або придбанням кредитів, вкладів (депозитів)) , визначена згідно із правилами бухгалтерського обліку (пп. 138.5.2 п. 138.5 ст. 138).

Витрати, що враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II ПКУ (п. 138.2ст. 138).

З урахуванням викладеного, витрати, понесені платником при здійсненні купівлі іноземної валюти, зокрема комісія банку, відносяться до адміністративних витрат і відображаються у рядку 06.2.8 додатка АВ до рядка 06.2 податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом ДПА України від 28.02.2011 р. № 114, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.03.2011 р. за № 397/19135.

Заступник Голови комісії з проведення реорганізації 
ДПА України, заступник Голови О. Матвєєв

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 7429/5/15-0416 від 22.06.2011 щодо застосування окремих норм Податкового кодексу України

Щодо застосування окремих норм Податкового кодексу України

Замовити персональну презентацію