Лист Міністерства доходів і зборів України № 7310/6/99-99-19-04-02-10 від 16.04.2014 щодо необхідності перерозподілу податкового кредиту з податку на додану вартість при здійсненні операції з постачання, у тому числі операції з імпорту паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД

Щодо необхідності перерозподілу податкового кредиту з податку на додану вартість при здійсненні операції з постачання, у тому числі операції з імпорту паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД

...

Міністерство доходів і зборів України розглянуло звернення ТОВ щодо необхідності перерозподілу податкового кредиту з податку на додану вартість при здійсненні операції з постачання, у тому числі операції з імпорту паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД, яке надійшло від Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики листом від 05.03.2014 р. № 04-30/10-61, та повідомляє.

Відповідно до абзацу першого пункту 23 підрозділу 2 розділу XX  Податкового кодексу України (далі - Кодекс), тимчасово, до 1 січня 2015 року, від оподаткування податком на додану вартість звільняються, зокрема, операції з постачання, у тому числі операції з імпорту паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД.

При цьому звільнення від оподаткування податком на додану вартість поширюється також на операції з вивезення у митному режимі експорту товарів, зазначених у пункті 23 підрозділу 2 розділу XX Кодексу (абзац другий пункту 23 підрозділу 2 розділу XX Кодексу).

Згідно з підпунктом "б" пункту 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної у пункті 189.1 статті 189 Кодексу, за товарами/ послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/ послуги, необоротні активи починають використовуватися в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 Кодексу).

З метою застосування цього пункту податкові зобов'язання та податковий кредит з ПДВ визначаються на дату початку фактичного використання товарів/ послуг, необоротних активів, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Враховуючи викладене, якщо до 01.01.2014 р. ТОВ було сформовано податковий кредит з ПДВ у зв'язку з придбанням (виготовленням) паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД, який постачається після 01.01.2014 р., коригування сум податкового кредиту таким платником податку не провадиться, а здійснюється нарахування податкових зобов'язань з ПДВ на дату такого постачання.

При цьому, у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/ послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, до сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/ послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (пункт 199.1 статті 199 Кодексу).

Частка використання товарів/ послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях визначається відповідно до пункту 199.2 та пункту 199.3 статті 199 Кодексу.

Тобто, у разі якщо у платника податку до 01.01.2014 р. були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися з 01.01.2014 р., розрахунок частки використання товарів/ послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за обсягами постачання першого звітного податкового періоду, в якому задекларовані оподатковувані і неоподатковувані операції, та відображається в додатку Д7 до податкової декларації з ПДВ, який подається разом з декларацією за такий перший звітний період і застосовується протягом поточного календарного року.

В останньому звітному (податковому) періоді календарного року (у податковій декларації з ПДВ за звітний податковий період грудень (IV квартал) календарного року) здійснюється розрахунок частки використання товарів/ послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях за підсумками фактичних обсягів оподатковуваних і неоподатковуваних операцій, здійснених протягом такого року, шляхом заповнення таблиці 1 додатка Д7 до податкової декларації з ПДВ.

Визначений розмір частки використовується для перерахунку сум податку на додану вартість, які підлягають включенню до складу податкового кредиту у календарному році, та в наступному календарному році при придбанні та/або виготовленні товарів/ послуг, необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні.

Перший заступник Міністра І. Білоус

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 7310/6/99-99-19-04-02-10 від 16.04.2014 щодо необхідності перерозподілу податкового кредиту з податку на додану вартість при здійсненні операції з постачання, у тому числі операції з імпорту паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД

Щодо необхідності перерозподілу податкового кредиту з податку на додану вартість при здійсненні операції з постачання, у тому числі операції з імпорту паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД

Замовити персональну презентацію