Лист ДФСУ № 7286/6/99-99-19-03-02-15 від 04.04.2016 щодо необхідності нарахування податкових зобов'язань із ПДВ при безоплатній передачі товарів/послуг

Щодо необхідності нарахування податкових зобов'язань із ПДВ при безоплатній передачі товарів/послуг

...

Пунктом 185.1 статті 185 Кодексу визначено, що об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання ( в тому числі безоплатного) товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.

Згідно з пунктом 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного ( податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами ( для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:

а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 цього Кодексу ( крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу) та місце постачання яких розташоване за межами митної території України;

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу, міжнародних договорів ( угод) ( крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу, та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 цього Кодексу);

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку. Отже, податкові зобов'язання з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу нараховуються платником податку у випадку, якщо придбані/споруджені товари/послуги, необоротні активи призначаються для використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або не в господарській діяльності такого платника податку.

Операції з безоплатної передачі товарів/послуг платником згідно зі статтею 185 Кодексу є об'єктом оподаткування ПДВ , а тому податкові зобов'язання з ПДВ під час здійснення таких операцій відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу не нараховуються, тобто сформований податковий кредит не коригується.

Разом з цим відповідно до пункту 188.1 статті 188 Кодексу база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової ( залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного ( податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції ( у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни).

Особливості складання податкової накладної при здійсненні операції з безоплатного постачання товарів/послуг визначено у пункті 20 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 р. № 957 " Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної" ( далі - Порядок № 957).

Так, у разі якщо база оподаткування визначається виходячи із ціни придбання товарів/послуг, балансової ( залишкової) вартості необоротних активів або звичайних цін і перевищує суму постачання таких товарів/послуг, необоротних активів, визначену виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання / балансова ( залишкова) вартість / звичайна ціна перевищує фактичну ціну ( договірну вартість) постачання, постачальник ( продавець) складає дві податкові накладні: одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу - на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання / балансової ( залишкової) вартості / звичайної ціни над фактичною ціною.

У податковій накладній, яка складена на суму такого перевищення, робиться позначка відповідно до пункту 9 Порядку № 957 ( 01 - Складена на суму перевищення звичайної ціни над фактичною; 15 - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання; 16 - Складена на суму перевищення балансової ( залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання). Така податкова накладна підлягає обов'язковій реєстрації в ЄРПН. При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, постачальник ( продавець) зазначає власні дані.

Голова Р. Насіров

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 7286/6/99-99-19-03-02-15 від 04.04.2016 щодо необхідності нарахування податкових зобов'язань із ПДВ при безоплатній передачі товарів/послуг

Щодо необхідності нарахування податкових зобов'язань із ПДВ при безоплатній передачі товарів/послуг

Замовити персональну презентацію